Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Zamówienia 2023 o wartości równej lub przekraczającej 130.000 zł

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/86/2023

29 gru 2023
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/84/2023

20 gru 2023
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę istniejących pomieszczeń Oddziału Dziecięcego II piętro Pawilon H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, wraz z nadzorem autorskim,

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/82/2023

27 lis 2023
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę istniejących pomieszczeń dziennej opieki psychiatrycznej oraz kompleksową modernizację energetyczną budynku wraz z nadzorem autorskim, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/83/2023

16 lis 2023
Dostawa jednoporcjowego tłuszczu do smarowania pieczywa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/79/2023

9 lis 2023
Dostawa dysków SSD, urządzeń wielofunkcyjnych i anten WIFI dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych - znak sprawy 1/WKR/2023

7 lis 2023
Wstępne konsultacje rynkowe dotyczące robota chirurgicznego do wykonywania zabiegów z dziedziny: urologii, chirurgii, ginekologii.

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/70/2023

25 paź 2023
Dostawa produktów farmaceutycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/57/2023

23 paź 2023
Dostawa endoprotez stawu kolanowego i endoprotez stawu biodrowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/78/2023

17 paź 2023
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży projekt pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/77/2023

17 paź 2023
Dostawa urządzeń robotycznych w ramach zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, finansowanego przez Ministra Zdrowia ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego z Funduszu Medycznego

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy: ZT-SZP-226/01/76/2023

12 paź 2023
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (kod 18 01 04) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/75/2023

11 paź 2023
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach realizacji projektu Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. „Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży” - Zadanie nr 3 „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego zgodnie z załącznikiem nr 7a – wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w ramach projektu” Projekt finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/69/2023

9 paź 2023
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (kod 18 01 04) oraz usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych zakaźnych (kody: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*), odpadów medycznych niebezpiecznych innych niż zakaźne (kod 18 01 08*) i odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (kod 18 01 09) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/73/2023

6 paź 2023
Dostawa nabiału i produktów mlecznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/72/2023

20 wrz 2023
Dostawa ortez i produktów ortopedycznych na potrzeby Punktu Zaopatrzenia Ortopedycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/65/2023

20 wrz 2023
Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach realizacji projektu Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. „Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży” - Zadanie nr 3 „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego zgodnie z załącznikiem nr 7a – wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w ramach projektu” Projekt finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/67/2023

18 wrz 2023
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu

30 sie 2023
Dostawa opatrunków i leków stosowanych w pęcherzowym łuszczeniu naskórka (EB) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu

30 sie 2023
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży projekt pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19

Ogłoszenie o zamówieniu

29 sie 2023
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach realizacji projektu Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. „Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży” - Zadanie nr 3 „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego zgodnie z załącznikiem nr 7a - wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w ramach projektu” Projekt finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu

24 sie 2023
Dostawa odzieży dla personelu medycznego oraz pracowników Działu Utrzymania Czystości Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Ogłoszenie o zamówieniu

24 sie 2023
Dostawa oprogramowania Microsoft Windows Server 2022 Standard lub równoważnego oraz dostawę dysków SSD dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu

3 sie 2023
Opracowanie audytów energetycznych budynków Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach realizacji Projektu pn. „Rozpoznanie potrzeb i kierunków działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży dzięki przygotowaniu audytów energetycznych” nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0240/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Ogłoszenie o zamówieniu

2 sie 2023
Dostawa odzieży dla personelu medycznego oraz pracowników Działu Utrzymania Czystości Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu

21 lip 2023
Świadczenie usług transportu pacjentów dializowanych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu

20 lip 2023
Świadczenie usług konserwacji i napraw urządzeń chłodniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu

18 lip 2023
Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu

13 lip 2023
Dostawa wędlin i wyrobów garmażeryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu

7 lip 2023
Dostawa mebli oraz wyposażenia, wraz z montażem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu

5 lip 2023
Dostawa komputerów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostępność, szansą na rozwój Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” Projekt pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
1 2 3 >>