Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/67/2023
Data ogłoszenia: 2023-09-15
Termin składania ofert: 2023-09-27

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/67/2023

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4ff25473-5157-11ee-9aa3-96d3b4440790