Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

Pion Pulmonologii skupia fachową kadrę pracowników medycznych, która w oddziale szpitalnym, poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem pacjentów pulmonologicznych i alergologicznych. Zapewniamy wysoką jakość leczenia w warunkach szpitalnych z możliwością kontynuacji leczenia u tych samych lekarzy w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy naszego Pionu .

Oddział oraz poradnia diagnozuje i leczy ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego takie jak: POCHP, astmę oskrzelowa, przewlekłą niewydolność oddechową, zapalenia płuc, ropnie płuc i ropniaki opłucnej, nowotwory układu oddechowego, choroby alergiczne, gruźlicę oraz inne rzadziej występujące choroby układu oddechowego .

Możliwości diagnostyczno-endoskopowe Pionu Pulmonologii z wykonaniem bronchofiberoskopii, pobraniem materiałów diagnostycznych, tomografii komputerowej, usg, badań czynnościowych układu oddechowego umożliwiają ustalenie rozpoznania klinicznego i włączenie właściwego leczenia w krótkim czasie od przyjęcia pacjenta do oddziału.


Wczesna diagnostyka oparta jest na badaniach:

  • radiologicznych
  • bronchologicznych
  • czynnościowych układu oddechowego
  • bakteriologicznych

W skład Pionu Pulmonologii wchodzą:

  • Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
  • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
  • Pracownia Bronchoskopowa
  • Pracownia Spirometrii

Pion ambulatoryjny stanowi Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy ,w której są 2 gabinety konsultacyjne dla dorosłych, gabinet zabiegowy z możliwością wykonania  skórnych testów alergologicznych i gabinet badań spirometrycznych

W strukturze Pionu funkcjonuje Poradnia Domowego Leczenia Tlenem dysponująca 27 koncentratorami tlenu, która zapewnia opiekę i monitoruje pacjentów w warunkach domowych.  W zakresie diagnostyki i leczenia współpracuje z Kliniką Chorób Płuc i Gruźlicy i Kliniką Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.