Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki.

Foto nr 1239
Fotogaleria

Struktura organizacyjna Pionu Noworodkowego:

Pododdział Noworodków Zdrowych, Pododdział Noworodków Chorych, Pododdział Intensywnej Opieki  Noworodka, Poradnia Neonatologiczna z Poradnią Laktacyjną. Poza tym 2 sale dla noworodków na Trakcie Porodowym (reanimacyjna i po cięciu cesarskim).
Ilość miejsc- 5 stanowisk intensywnej opieki, 35 łóżek noworodkowych

Informacje
Przyjście dziecka na świat jest ważnym wydarzeniem w życiu rodziny. Macierzyństwo i ojcostwo są czasem ogromnych przemian.                                
Chwile radości i satysfakcji przeplatają się z okresem niepewności i zagubienia. Informacje zamieszczone przez nas na tej stronie pomogą Państwu zorientować się, jak wygląda pobyt  i opieka nad noworodkiem w naszym oddziale.
Rocznie sprawujemy  opiekę nad  ponad tysiącem noworodków urodzonych w szpitalu. Leczymy także noworodki przekazane do nas z ościennych szpitali powiatowych i innych placówek. Przyjmujemy także chore noworodki z domu. Wypracowane przez nas zasady opieki i leczenia zgodne są z aktualnymi wymogami Ministerstwa Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego,  Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią. Realizujemy zadania wynikające z tytułu Szpitala Przyjaznego Dziecku.

Trakt Porodowy
Fachowa i troskliwa opieka nad noworodkiem rozpoczyna się już od pierwszych minut jego życia poza łonem mamy. Każda kobieta rodząca rodzi w osobnej sali, co zapewnia niezbędną w tych chwilach intymność i komfort. Od wielu lat noworodki po urodzeniu nie są oddzielane od swoich mam. Przebywają z nimi w bliskim kontakcie „skóra do skóry”, przytulane, jedynie osuszone i wytarte. Bliski kontakt z mamą  od pierwszych chwil życia zapewnia noworodkowi niezbędny komfort cieplny , zaspakaja naturalna potrzebę matczynej bliskości. Dziecko kolonizuje się dobroczynnymi bakteriami ze skóry mamy, ma blisko naturalne źródło pokarmu. Stały kontakt matka-dziecko trwa przez cały okres intensywnej obserwacji poporodowej tj. 3 godziny.
Noworodki oddzielane są od mam na krótki czas, w momencie opuszczania traktu porodowego celem zważenia, dokonania innych, niezbędnych pomiarów, sprawdzenia obrączek identyfikacyjnych, założenia dokumentacji medycznej.
Przy obecnych sposobach znieczulenia( bez narkozy) mama w trakcie cięcia cesarskiego  może zobaczyć dziecko i przytulić je zaraz po wykonaniu przy nim podstawowych czynności pielęgnacyjnych.
W tej sytuacji zwykle to tata jest osobą, która może dłużej przebywać z noworodkiem. Odbywa się to w specjalnie przygotowanym pokoju. Na trakcie porodowym rodzice zapoznawani są z planem opieki nad dzieckiem  w trakcie pobytu w szpitalu.

Pododdział Noworodków Zdrowych- część A
Noworodki po porodzie naturalnym i cięciu cesarskim, zdrowe, które dobrze zniosły poród, są razem z mamami przekazywane na ten właśnie odcinek. Przebywają z mamami na 1-2 osobowych salach, zwykle przez 3-4 doby. W tym  czasie pozostają pod troskliwą opieką pań pielęgniarek i lekarzy neonatologów. Personel oddziału pomaga matkom w czynnościach pielęgnacyjnych-demonstrujemy prawidłową toaletę pępka i spojówek, kąpiel (pierwsza kąpiel ma miejsce dopiero po kilku godzinach od porodu). Służymy pomocą w problemach naturalnego karmienia. Dzielimy się swoją wiedzą na temat aktualnych zasad prawidłowej opieki nad noworodkiem i niemowlęciem.
Rodzice mogą dostarczyć dla dziecka własne ubranka, kocyki, pieluszki.  U wszystkich noworodków wykonywane jest badanie słuchu, test puls oksymetryczny, wykrywający  ewentualną wrodzoną wadę serca, sprawdzany jest  poziom żółtaczki. Badania te są wykonywane przy pomocy specjalnych aparatów i czujników zupełnie bezboleśnie. Do minimum ograniczamy wszelkie czynności, które mogą sprawić dziecku przykrość. Na inwazyjne czynności i zabiegi  np.: podanie w zastrzyku domięśniowym witaminy K, szczepienie przeciwko gruźlicy i WZW - B, wymagana jest zgoda rodziców.
Po ukończeniu 2-giej doby życia wykonuje się u noworodka przesiewowe badania w kierunku wrodzonych schorzeń metabolicznych.
W widocznych miejscach umieszczone są w oddziale informacje o prawach pacjenta i regulamin pracy oddziału ( przewidujemy odwiedziny w dni powszednie w godz. 14:00-18:00, w dni świąteczne od 11:00 do 18:00). Ograniczenia w tym zakresie mogą dotyczyć np. okresów grypy. Ze względu na bezpieczeństwo maluchów nie zaleca się odwiedzin w oddziale położniczo-noworodkowym dzieci w wieku przedszkolnym, i większych niż 2 osobowe grupy.
Informacje  o stanie zdrowia dzieci udzielają lekarze  tylko w obecności  rodziców lub po uzyskaniu ich zgody .

Pododdział Noworodków Chorych- część B
W tej części oddziału przebywają noworodki chore, wymagające np.: leczenia antybiotykowego, czy fototerapii, noworodki wymagające dłuższej obserwacji i diagnostyki , wcześniaki oraz noworodki po pobycie na OION. W naszym oddziale, nawet w trakcie długotrwałej terapii, noworodek z  mamą mogą przebywać razem na wspólnej sali. Do Pododdziału Patologii trafiają także wszystkie chore noworodki przyjmowane z domu i z innych szpitali.

Pododdział Intensywnej Opieki Noworodka(OION)
W tej części przebywają najciężej chore noworodki w stanie zagrożenia życia, niewydolne oddechowo-krążeniowo, wymagające intensywnego leczenia i stałego monitorowania podstawowych czynności życiowych. Opiekuje się nimi wydzielony personel pielęgniarski. Do dyspozycji mamy tu najbardziej wyspecjalizowany sprzęt: wysokiej klasy  respiratory, aparaty wspierające oddech- nCPAP-y, inkubatory, sprzęt monitorujący, pompy infuzyjne do podaży leków, lampy do fototerapii.
W oddziale mamy dostęp do jezdnego aparatu rtg i ultrasonografu, które umożliwiają wykonanie badań przyłóżkowo, bez konieczności przewożenia małych pacjentów poza oddział.
Z oddziałałem współpracują szpitalni specjaliści: kardiolog dziecięcy, neurolog dziecięcy, okulista.
Oddział współpracuje na stałe z wieloma klinikami  z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Do innych szpitali noworodki transportowane są specjalistyczną karetką N.
Wszystkie dzieci z problemami zdrowotnymi okresu okołoporodowego obejmujemy opieką Poradni Neonatologicznej tel. 864733424.

Fotogaleria