Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Endokrynologii i Diabetologii

Działalność Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Endokrynologii i Diabetologii:

 • Diagnostyka i leczenie schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu pokarmowego
 • Stosowanie leczenia endoskopowego
  • leczenie kamicy żółciowej przewodowej( sfinkterotomia, protezowanie ) bez możliwości wykonywania litotrypsji
  • endoskopowe leczenie krwawień z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
  • polipektomia.

Wykonywane procedury i stosowane leczenie we współpracy z Pracownią Endoskopii Gastroenterologicznej:

1. Gastroskopia z:

 • wykonaniem testu ureazowego w kierunku H. pylorii
 • biopsją
 • zabiegiem usunięcia ciała obcego
 • zabiegiem polipektomii
 • asystą przy zabiegu zakładania przezskórnej gastrostomii PEG
 • zabiegiem tamowania krwawienia/klipsy, ostrzykiwanie , beamer argonowy

2. Kolonoskopia/sigmoidoskopia/:

 • diagnostyczna z pobraniem biopsji i badaniem histopatologicznym
 • zabiegiem tamowania krwawienia
 • polipektomią


3. ECPW:

 • PTC (protezowanie) celem uzyskania drożności dróg żółciowych
 • usunięcie kamieni bez możliwości wykonywania litotrypsji


4. Stosowanie żywienia parenteralnego i enteralnego
5. Krwawienia z przewodu pokarmowego nie wymagające leczenia operacyjnego
6. Wodobrzusze - leczenie obarczające i uzupełniające niedobory
7. Niewydolność wątroby w tym nadciśnienie wrotne, wodobrzusze, encefalopatia
8. Leczenie zachowawcze w kolce żółciowej i innych bólach brzucha
9. Diagnostyka objawów dyspeptycznych i/lub wskazujących na podejrzenie nowotworu przewodu pokarmowego ( utrudnione połykanie, chudnięcie, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, zmiana rytmu wypróżnień, niedokrwistość).Wstępna diagnostyka zaawansowania nowotworów układu pokarmowego.
10. Leczenie zaostrzeń nieswoistych chorób zapalnych przewodu pokarmowego
11. Diagnostyka i leczenie czynnościowych schorzeń przewodu pokarmowego
12. Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki/które nie wymagają leczenia chirurgicznego/.
13. Leczenie i diagnostyka zapalenia płuc
13. Leczenie zaostrzeń POCHP
15. Leczenie zaostrzeń przewlekłych schorzeń układu krążenia

 • niewydolność serca
 • kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • nadciśnienie tętnicze

16. Leczenie zaburzeń rytmu serca/farmakologiczne oraz kardiowersja elektryczna:

 • napadowe migotanie i trzepotanie przedsionków
 • częstoskurcz nadkomorowy

17. Leczenie( bez wskazań do leczenia OAIT) zatruć alkoholem , lekami, środkami psychoaktywnymi
18. Nieinwazyjna diagnostyka ch. wieńcowej.
19. Leczenie cukrzycy.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w zakresie gastroenterologii.