Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Oddział Okulistyczny

Zakres usług Oddziału Okulistycznego:

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

 • Badanie w biomikroskopie
 • Badanie oftalmoskopem Fisona
 • Perymetria (badanie pola widzenia)

Pole widzenia to ocena przestrzeni widzianej przez nieruchome oko. Wynik tego badania może być pomocny we wczesnym wykrywaniu wielu poważnych chorób okulistycznych: jaskry, zapalenia nerwu wzrokowego, zwyrodnienia siatkówki, zwyrodnienia plamki oraz wielu chorób neurologicznych, powodujących ubytki w polu widzenia. Często powstają one w sposób niezauważalny dla chorego aż do momentu, gdy choroba przechodzi w stadium zaawansowane.

 • Tonometria

Wykonanie tego badania służy ocenie ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Pomiar ciśnienia śródgałkowego jest szczególnie ważny u pacjentów z jaskrą.

 • Pachymetria (badanie grubości rogówki)

Jest to pomiar centralnej grubości rogówki, umożliwiający korektę pomiaru ciśnienia śródgałkowego , gdy jest ono mierzone standardowymi metodami. Badanie ma szczególne znaczenie w diagnostyce jaskry oraz w zwyrodnieniach rogówki.

 • Gonioskopia (badanie kąta przesączania).

Gonioskopia jest metodą pozwalającą na obejrzenie kąta rogówkowo-tęczówkowego w celu oceny szerokości oraz określenia konfiguracji kąta a także poszukiwania nieprawidłowości w obrębie jego struktur. Metoda ta pozwala ocenić typ jaskry różnicując jaskrę otwartego i zamkniętego kąta , które wymagają odrębnego postępowania leczniczego.

 • OCT (Optyczna Koherentna Tomografia) z funkcją GDx

OCT (optyczna koherentna tomografia) to bardzo nowoczesna, nieinwazyjna technika obrazowania struktur oka. Metoda wykorzystywana jest do szczegółowej oceny przedniego odcinka oka oraz siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem plamki.

 • Badanie OCT:
 • dostarcza obrazów siatkówki oka w postaci przekrojów o wysokiej rozdzielczości,
 • służy w diagnostyce wielu chorób okulistycznych, badanie może być wielokrotnie powtarzane, pozwala na monitorowanie przebiegu choroby i skuteczności leczenia oraz stanowi podstawę kwalifikacji do zabiegów chirurgicznych,
 • dokonuje pomiaru grubości siatkówki oraz warstwy włókien nerwowych.

Wskazania do wykonania badania OCT:

 • choroby plamki (np. zwyrodnienie plamki związane z wiekiem - AMD, obrzęk plamki, otwór w plamce, trakcja szklistkowo-siatkówkowa , błona nasiatkówkowa),
 • zmiany cukrzycowe w siatkówce oka,
 • jaskra,
 • nowotwory.

Zaletą tej metody diagnostycznej jest jej nieinwazyjny charakter, dzięki temu możliwe jest badanie pacjentów m in. obciążonych chorobami układu oddechowego, krążenia, z dysfunkcją nerek oraz kobiet ciężarnych.

W badaniu GDx wykorzystuje się technologię polaryzacyjną dla oceny grubości włókien nerwowych.

Badanie jest bezkontaktowe i nie wymaga rozszerzania źrenicy.

Analizator grubości włókien nerwowych umożliwia:

 • Pomiar grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki w obszarze okołotarczowym, umożliwiający wykrycie najdrobniejszych zmian w jej obrębie i wykrycie wczesnych zmian jaskrowych zanim pojawią się ubytki w polu widzenia,
 • monitorowanie zmian grubości warstwy włókien nerwowych, tym samym progresji zmian jaskrowych (w badaniach wykonywanych cyklicznie),
 • pozwala na analizę wyników pomiarów i porównanie ich z normatywną bazą danych z uwzględnieniem wieku i rasy pacjenta.

U pacjentów z jaskrą badanie powinno być przeprowadzane co 6-8 m-cy.

 • Angiografia fluoresceinowa

Badanie polega na dożylnym podaniu barwnika - fluoresceiny, a następnie za pomocą specjalnej kamery wykonaniu serii zdjęć dna oka.

Badanie umożliwia:

 • Ocenę krążenia siatkówkowo-naczyniówkowego, z uwidocznieniem cech niewidocznych w tradycyjnym badaniu oftalmoskopowym (wziernikowym),
 • Ocenę stanu funkcjonalnego naczyń krwionośnych siatkówki i ich szczelności,
 • Obecność nieprawidłowości naczyniowych powstających w przebiegu chorób siatkówki,
 • Pomaga zidentyfikować zapalenia, obrzęki, wysięki i ogniska zwyrodnieniowe dna oka oraz obszary niedokrwienia siatkówki i naczyniówki,
 • Umożliwia wykrycie zmian nowotworowych na dnie oka.

Najczęstsze wskazania do wykonania AF:

 • Powikłania oczne cukrzycy,
 • Obrzęk plamki,
 • Zwyrodnienia plamki - w szczególności degeneracja związana z wiekiem (AMD), która występuje w 2 rodzajach - zanikowej i wysiękowej. Uwidocznienie obszaru neowaskularyzacji. AF w połączeniu z wynikiem badania OCT pozwala na zakwalifikowanie chorego do leczenia preparatami anty-VEGF, które hamują wzrost nieprawidłowych naczyń (iniekcje doszklistkowe Lucentisu),

Badanie przeprowadzane jest na zlecenie lekarza okulisty. Podczas wizyty kwalifikacyjnej lekarz decyduje o tym, czy pacjent może być poddany badaniu angiograficznemu. Pacjent w dniu badania zgłasza się na czczo.

Przed badaniem, należy zgłosić lekarzowi informacje na temat alergii, skłonności do krwawień (skaza krwotoczna ), istniejących chorób nerek. W okresie ciąży badania się nie wykonuje. Badanie trwa zwykle od 2-3 godzin. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu z dołączonym wydrukiem obrazu dna oczu.

 • Ultrasonografia (USG) gałki ocznej w projekcji A i B

Badanie pozwalające zobrazować struktury gałki ocznej w przypadkach nieprzezierności ośrodków optycznych (bielma rogówki, zaćma dojrzała, wylew krwi do ciała szklistego).

Badanie w projekcji A pozwala wykonać biometrię i kalkulację soczewek (obliczenie mocy soczewki wewnątrzgałkowej, wszczepianej w trakcie zabiegu usunięcia zaćmy). Badanie w projekcji B służy do diagnostyki tylnego odcinka gałki ocznej m.in. w chorobach tj: odwarstwienia siatkówki, nowotwory tylnego odcinka oka, krwotoków i innych.

Pozwala również na precyzyjne monitorowanie krótkowzroczności.

 • Kolorowa fotografia dna oka

Kolorowa fotografia dna oka

 • Komputerowe badanie wad refrakcji

Określa wadę wzroku wyrażoną w dioptriach (krótkowzroczność ,nadwzroczność, astygmatyzm) oraz promień krzywizny rogówki

 • Test Schirmera

Ocena wydzielania łez -w diagnostyce zespołu suchego oka

ZABIEGI CHIRURGICZNE

 • Leczenie operacyjne zaćmy

metodą fakoemulsyfikacji lub ECCE z implantacją soczewek monofokalnych, fiksacja śródskleralna przy bezsoczewkowości

 • Leczenie operacyjne jaskry

trabeculectomia

 • Leczenie wybranych schorzeń siatkówki

(preparatem anty VEGF – iniekcje doszklistkowe Lucentisu)

 • Leczenie operacyjne schorzeń siatkówki

(otworów w plamce, błon nasiatkówkowych, powikłań ocznych w cukrzycy, zespołu trakcji szklistkowo - siatkówkowych, odwarstwień siatkówki)

 • Leczenie operacyjne aparatu ochronnego oka

(plastyka odwiniętych i podwiniętych powiek, kępki żółte, gradówka, guzki powiek, skrzydlik)

 • Leczenie operacyjne niedrożności dróg łzowych u dzieci do 12 m-ca życia
 • Leczenie operacyjne zeza poziomego u dzieci i dorosłych
 • Leczenie chirurgiczne urazów gałki ocznej
 • Laseroterapia

zabiegi w jaskrze – irydotomia, trabeculoplastyka,

leczenie zaćmy wtórnej – kapsulotomia Yag,

laseroterapia schorzeń siatkówki - zmiany cukrzycowe, pozakrzepowe, zmiany zwyrodnieniowe obwodu siatkówki

LECZENIE ZACHOWAWCZE

 • choroby zapalne aparatu ochronnego oka i oczodołu
 • stany zapalne i zwyrodnieniowe rogówki (z zastosowaniem surowicy autologicznej z krwi własnej pacjenta)
 • choroby zapalne przedniego i tylnego odcinka błony naczyniowej
 • choroby zapalne siatkówki
 • choroby nerwu wzrokowego
 • zaburzenia krążenia wewnątrzgałkowego

Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie okulistyki.