Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/27/2024

17 cze 2024
Dostawa produktów farmaceutycznych i środków dietetycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/15/2024

5 kwi 2024
Dostawa środków ochrony indywidualnej i rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/9/2024

6 mar 2024
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/21/2024

5 mar 2024
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji w Dziale Higieny Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/19/2024

5 mar 2024
Dzierżawa aparatów do hemodializy wraz z dostawą wyrobów medycznych do leczenia hemodializami na potrzeby Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/12/2024

23 lut 2024
Dostawa wyrobów medycznych i produktów farmaceutycznych do hemodiafiltracji żylno – żylnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/11/2024

19 lut 2024
Dostawa artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2024

25 sty 2024
Dostawa środków czystości, preparatów myjących, artykułów higienicznych i drobnego sprzętu do utrzymania czystości dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/4/2024

24 sty 2024
Dostawa wyrobów medycznych i opatrunków dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/7/2024

18 sty 2024
Przedłużenie wsparcia dla posiadanych systemów SIEM i EDR firmy Fortigate dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Konkurs ofert

15 gru 2023
Dostawa papieru do urządzeń medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Konkurs ofert

5 gru 2023
Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/82/2023

27 lis 2023
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę istniejących pomieszczeń dziennej opieki psychiatrycznej oraz kompleksową modernizację energetyczną budynku wraz z nadzorem autorskim, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/83/2023

16 lis 2023
Dostawa jednoporcjowego tłuszczu do smarowania pieczywa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/70/2023

25 paź 2023
Dostawa produktów farmaceutycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/57/2023

23 paź 2023
Dostawa endoprotez stawu kolanowego i endoprotez stawu biodrowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/78/2023

17 paź 2023
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży projekt pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/77/2023

17 paź 2023
Dostawa urządzeń robotycznych w ramach zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, finansowanego przez Ministra Zdrowia ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego z Funduszu Medycznego

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy: ZT-SZP-226/01/76/2023

12 paź 2023
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (kod 18 01 04) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/75/2023

11 paź 2023
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach realizacji projektu Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. „Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży” - Zadanie nr 3 „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego zgodnie z załącznikiem nr 7a – wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w ramach projektu” Projekt finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/69/2023

9 paź 2023
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (kod 18 01 04) oraz usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych zakaźnych (kody: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*), odpadów medycznych niebezpiecznych innych niż zakaźne (kod 18 01 08*) i odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (kod 18 01 09) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży