Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/15/2024

Dostawa środków ochrony indywidualnej i rękawic dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży