Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Oddział Psychiatryczny

           

Oddział Psychiatryczny funkcjonuje w strukturze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży od grudnia 1998r. Zlokalizowany jest w bloku H na parterze. Obiekt jest  świeżo po kapitalnym remoncie.  Dysponuje 33 łóżkami, na salach 2, 3 i 4 osobowych. Sale chorych posiadają osobne łazienki i wystrój domowy. Do dyspozycji chorych są dwie świetlice wyposażone w sprzęt RTV i sala terapii zajęciowej. Wysokospecjalistyczny zespół terapeutyczny  zapewnia pacjentom wszelką pomoc w rozwiązywaniu spraw socjalnych i bytowych. Na terenie oddziału  pod nadzorem terapeuty odbywają się zajęcia z zakresu terapii zajęciowej. Pacjenci leczeni w oddziale mają możliwość uczestniczenia we mszy świętej, w kaplicy tutejszego szpitala; korzystania z telefonu stacjonarnego; sklepiku szpitalnego oraz baru, gdzie  mogą  zakupić ciepłe posiłki oraz inne  produkty żywnościowe  i higieniczne niezbędne w czasie  pobytu
w szpitalu.

Oddział oferuje: leczenie farmakologiczne, psychoterapię i rehabilitację osób dorosłych wymagających całodobowego stacjonarnego leczenia psychiatrycznego.

            Personel medyczny Oddziału prowadzi kompleksową terapię chorób i zaburzeń psychicznych poprzez oddziaływania rehabilitacyjne i socjoterapeutyczne.

 

            Psychiatryczna Izba Przyjęć usytuowana jest w bloku H, na parterze, w sąsiedztwie oddziału psychiatrycznego. Można tu otrzymać pomoc doraźną w stanach nagłych i przypadkach pilnych.

Jest miejscem pierwszego kontaktu pacjenta ze szpitalem. Pełni dyżur w trybie ciągłym, całodobowo, realizując świadczenia medyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi wymagających pilnej interwencji medycznej, w stanach zagrożenia życia lub zdrowia. W PIP przyjmowani są także pacjenci posiadający skierowanie do szpitala (do oddziału psychiatrycznego).

 

                                                                                                                       Kontakt 

                                                                                  Koordynator CZP -lekarz psychiatra Irena Dworakowska

                                                                                     Tel . 86 47 33265

 

                                                                                   Piel. Oddziałowa CZP - mgr Anita Narewska

                                                                                      Tel. 864733255