Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, działa od 2003 roku.

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na:

 1. Wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 2. Przyjęciu, stabilizacji, wstępnej diagnostyce i leczeniu pacjentów w trakcie nagłych zachorowań, zatruć oraz urazów przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego, lotniczego pogotowia ratunkowego lub zgłaszających się do oddziału samodzielnie.
 3. Pomocy w stanach wyjątkowych, oraz ofiarom katastrof.
 4. Oddział pełni także funkcję Izby Przyjęć szpitala dla przyjęć pacjentów do planowych zabiegów i procedur medycznych.

Oddział składa się z następujących części:

 • rejestracji i przyjęć, segregacji medycznej z salą do dekontaminacji
 • resuscytacyjno –zabiegowej – 2 stanowiska
 • terapii natychmiastowej - 2 stanowiska (sali zabiegowej, sali zakładania opatrunków gipsowych)
 • wstępnej intensywnej terapii – 3 stanowiska
 • obserwacji – 8 stanowisk
 • konsultacyjnej dla wszystkich specjalności medycznych leczonych w naszym szpitalu
 • zaplecza administracyjno-gospodarczego

Kompleksowo zaopatrywanych (i wypisywanych do domu)  w SOR jest rocznie ok. 20 000 chorych i poszkodowanych w wypadkach. Podobna ilość pacjentów planowych, oraz chorych po doraźnym leczeniu i zaopatrzeniu w SOR trafia do oddziałów szpitalnych.

Charakter pracy wymusza natychmiastowe podjęcie decyzji i celowe działania diagnostyczno lecznicze w sytuacjach zagrożenia życia, co obliguje nas pracowników do nieustannego szkolenia, wdrażania i sprawdzania nowych procedur zgodnie z najnowszymi wytycznymi. Często o życiu decydują sekundy. Trzeba szybko reagować, podejmując decyzje o podjęciu czynności reanimacyjnych, wdrożeniu leczenia tak aby ustabilizować, wyrównać stan krytyczny pacjenta. Wymaga to zgranej pracy całego zespołu. W SOR pracują lekarze specjaliści, oraz doświadczone, dobrze wyszkolone pielęgniarki. Każdy z członków zespołu doskonale wie, co należy do jego obowiązków. Wytyczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami ścieżki diagnostyczno lecznicze w sytuacjach chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, udarami i pacjentami po ciężkich urazach.

Bezpośrednie sąsiedztwo Bloku Operacyjnego i Oddziału Intensywnej Terapii umożliwia bezzwłoczne kontynuowanie leczenia najciężej chorych pacjentów.

Oddział dysponuje możliwością całodobowej diagnostyki w pracowniach:

 1. Diagnostyki obrazowej (zlokalizowana obok oddziału) – możliwość wykonania badań rtg. wszystkich narządów, USG, TK i MRI
 2. Endoskopii gastroenterologicznej (zlokalizowana obok oddziału) możliwość diagnostyki i terapii schorzeń przewodu pokarmowego, głównie ostrych krwawień z przewodu pokarmowego
 3. Laboratorium Analitycznego.

Ponadto SOR posiada na wyposażeniu sprzęt diagnostyczny do oznaczeń parametrów krytycznych u pacjentów w zagrożeniu życia, aparat RTG przewoźny, aparat USG, bronchoskop, liczne respiratory, aparaty do znieczulenia ogólnego, aparat do trudnych intubacji.

W SOR dysponujemy sprzętem i możliwościami do zaopatrywania docelowego pacjentów z urazami. Sale chirurgiczna i zakładania opatrunków gipsowych oraz opieka lekarzy odpowiednich specjalności i pielęgniarek, a także ratowników umożliwia fachową opiekę nad tymi chorymi.

W pełni monitorowane sale obserwacyjne zaopatrzone w monitory najwyższej klasy, które umożliwiają stałą obserwację parametrów życiowych pacjenta (dwóch temperatur, ciśnienia tętniczego krwi, toru oddechowego, saturacji, wykresu EKG z funkcją detekcji zaburzeń rytmu, zmian wiodących do zawału serca, automatycznym zapisem holterowskim, kapnografii). Monitorowanie pacjenta może być w razie potrzeby ciągłe, tzn. także w czasie przewożenia pacjentów na badania diagnostyczne i w trakcie wykonywania tych badań, dzięki systemowi łączności bezprzewodowej, oraz wielofunkcyjnym centralom monitorującym.

W SOR posiadamy sprzęt i aparaturę niezbędną do prowadzenia resuscytacji krążeniowo –oddechowo – mózgowej, oraz pourazowej.

Posiadamy także sprzęt niezbędny do ogrzewania równocześnie do 2 wychłodzonych pacjentów.

Pracownicy SOR w naszym szpitalu realizują także transporty sanitarne i medyczne w sytuacjach ratowania życia do wyższych ośrodków referencyjnych. Posiadamy 2 karetki w tym jedną o pełnym standardzie karetki S.

Pacjenci przybywający do SOR własnym transportem w stanie zagrożenia życia, czy przywożeni przez pogotowie ratunkowe trafiają do automatycznie zamykanego, zadaszonego podjazdu. Ponadto w najbliższej odległości od SOR zlokalizowane jest wysokiej klasy, działające przez 24 godziny na dobę lądowisko dla helikopterów. Transfer chorych i poszkodowanych z i do helikoptera jest możliwy bezpośrednio z oddziału poprzez zadaszone podejście do statków powietrznych.

Szkolimy lekarzy, stażystów, studentów, pielęgniarki i ratowników w zakresie medycyny ratunkowej. Oddział posiada akredytacje na prowadzenie specjalizacji lekarzy w dziedzinie medycyny ratunkowej.

SOR w Łomży posiada aktualny certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.