Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Przyjęcia do Oddziału odbywają się przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Pacjent zgłaszający się do SOR powinien mieć przy sobie:

 • skierowanie do szpitala,
 • dowód osobisty,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną (karty wypisowe z pobytów szpitalnych, zdjęcia radiologiczne, wyniki badań laboratoryjnych, spis przyjmowanych leków),
 • potrzebne rzeczy osobiste (piżama, ręcznik, bielizna, środki higieny osobistej).

Najczęstsze leczone jednostki chorobowe:

 • Choroby zapalne OUN (zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu)
 • Posocznice
 • Diagnostyka i leczenie boreliozy
 • Ostre biegunki infekcyjne
 • Diagnostyka i leczenie chorób wątroby, dróg żółciowych i trzustki
 • Choroby żołądka, dwunastnicy i jelit, w tym nieswoiste zapalenia jelita grubego.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • Infekcje dróg oddechowych (grypa, zapalenia płuc, zakażenia bakteriami atypowymi)
 • Gorączki o nieustalonej etiologii
 • Choroby wysypkowe
 • Choroby pasożytnicze
 • Inne choroby zakaźne

Badania:

 • Laboratoryjne badania diagnostyczne
 • Badania mikrobiologiczne.
 • Badania serologiczne (m.in. WZW, choroba z Lyme – ELISA i Western-blot)
 • Badania autoimmunologiczne (m in. w kierunku autoimmunizacyjnych chorób wątroby, choroby trzewnej)
 • Badania genetyczne (diagnostyka WZW)
 • Diagnostyka obrazowa (RTG, USG, TK, MRI)
 • Diagnostyka endoskopowa: rektoskopia, gastroskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia, ECPW (we współpracy z Pracownią Endoskopową)

Zabiegi:

 • nakłucie lędźwiowe,
 • nakłucie jamy opłucnej,
 • nakłucie jamy otrzewnowej.

 

Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji lekarzy w dziedzinie chorób zakaźnych