Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział znajduje się w samodzielnym parterowym budynku i dysponuje 20 miejscami dla pacjentów.

Wyposażenie:

- lampa do leczenia depresji sezonowej,
- zestaw testów psychologicznych,
- korzystamy z dostępnego w szpitalu sprzętu (EEG, TK, MRI),
- korzystamy z bazy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
- kuchnia - z wyposażeniem do treningów kulinarnych
- sala do treningu czystościowego,
- sala gimnastyczna z wyposażeniem

Działalność Oddziału


Oferta diagnostyczno-terapeutyczna obejmuje:
- schizofrenię,
- inne zaburzenia psychotyczne,
- zaburzenia afektywne
- zaburzenia nerwicowe,
- zaburzenia związane ze stresem,
- zaburzenia osobowości,
- zaburzenia na podłożu organicznym.
- sala gimnastyczna z wyposażeniem

Celem leczenia jest nie tylko redukcja objawów chorobowych, ale także poprawa w zakresie:
- rozpoznawania, nazywania własnych emocji,
- tolerowania sprzecznych uczuć,
- poprawa samooceny,
- zdolności do rozpoznawania i akceptacji ograniczeń oraz dostrzegania swoich mocnych stron i wykorzystywania ich w codziennym funkcjonowaniu.

Hospitalizacja Dzienna (pobyt od godz. 8:00 do 14:00) daje możliwość diagnostyki i terapii o intensywności i efektywności porównywalnej z pobytem w oddziale całodobowym (zapewniona możliwość codziennego kontaktu z pacjentem, przeprowadzenia badań lekarskich, psychiatrycznych, psychologicznych, dostęp do badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych a przede wszystkim obserwacja funkcjonowania w grupie).

W ramach pobytu na oddziale oferujemy:
- Diagnozę zaburzeń psychicznych
- Leczenie farmakologiczne
- Psychoterapię indywidualną oraz grupową
- Psychoedukację
- Wytrenowanie umiejętności społecznych z chorobą przewlekłą
- Poszerzenie repertuaru umiejętności społecznych pozwalających na lepsze radzenie sobie w czynnościach dnia codziennego
- Przygotowanie do pełnienia wcześniejszych i nowych ról społecznych
- Włączenie rodziny w proces terapeutyczny, jej edukacja oraz dostarczanie wsparcia
- Terapię zajęciową.