Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Poradnia Psychiatryczna dla Dorosłych

REJESTRACJA


Rejestracja pacjentów do wszystkich poradni odbywa się:
- osobiście
- za pośrednictwem osoby trzeciej upoważnionej przez pacjenta
- telefonicznie ( tel.: 864733270 w godz. 8.00-15.00))
- internetowego systemu e- zdrowie

Pacjent, który zgłasza się do rejestracji musi okazać jeden z wymienionych dokumentów ( w celu potwierdzenia tożsamości i sprawdzenia ubezpieczenia w systemie e-WUŚ): dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

W przypadku pierwszej wizyty w danej poradni specjalistycznej, konieczne jest założenie historii choroby stąd konieczne jest osobiste zgłoszenia się ze skierowaniem do rejestracji. Pacjent wypełnia również stosowne dokumenty i oświadczenia.
Pacjent, który przez telefon umówił się po raz pierwszy na wizytę w poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej musi zgłosić się do rejestracji poradni.

Pacjent, który przez telefon umówił się na wizytę w poradni specjalistycznej, a wcześniej korzystał z usług tej poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej udaje się do rejestracji aby potwierdzić w systemie e-WUŚ uprawnienia do świadczeń.

PZP udziela świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
kompleksowa diagnostyka i terapia zaburzeń i chorób psychicznych,
- kwalifikacje do leczenia szpitalnego,
- kontynuacja leczenia pacjentów po  hospitalizacji w oddziałach: psychiatrycznym, dziennym oddziale psychiatrycznym, zespole leczenia środowiskowego
- pomoc psychologiczna
 - psychoterapia indywidualna  i grupowa ( poznawczo behawioralna (CBT oraz nakierowana na analizę egzystencjalną)
 

W ramach PZP pacjent z zaburzeniami psychicznymi może korzystać  z leczenia ambulatoryjnego lub/i leczenia środowiskowego.
Zespół Leczenia Środowiskowego zwany dalej ZLŚ udziela świadczeń zdrowotnych w środowisku pacjenta w ramach kontraktu z NFZ:
- postępowanie terapeutyczne – farmakoterapia i psychoterapia m.in. terapia indywidualna, wspierająca, psychoedukacja, treningi umiejętności społecznych
- poradnictwo i terapia wobec rodziny pacjenta m.in. edukacja, wspieranie, interwencje i terapia rodzin.
- pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz w zorganizowaniu odpowiednich warunków bytowych (zadania wykonywane przez pracownika socjalnego).
ZLŚ swoim działaniem obejmuje pacjentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego i okolic w promieniu +/- 35 km od miejsca siedziby Zespołu

SKIEROWANIE DO PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO NIE JEST WYMAGANE

 

Informacja o Punktach Zgłoszeniowo- Koordynacyjnych CZP w  Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

Adres Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego (PZK)

Telefony Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego (PZK)

Adres e-mail Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego (PZK)

Link do informacji o CZP

Nr 1- 18-400 Łomża Aleja Piłsudskiego 11 (budynek Z)

86 47 33 551

86 47 33 501

pzk1-lomza@szpital-lomza.pl

https://szpital-lomza.pl/index.php?wiad=1159

Nr 2- 18-400 Łomża Aleja Piłsudskiego 11 (Blok H, pokój 36)

86 47 33 257

86 47 33 270

pzk2-lomza@szpital-lomza.pl

 

https://szpital-lomza.pl/index.php?wiad=1159