Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Poradnia Rehabilitacji Leczniczej

Rejestrowanie pacjentów do poradni odbywa się:
- osobiście
- za pośrednictwem osoby trzeciej
- telefonicznie (pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w przeciągu 14 dni, po tym terminie w przypadku niedostarczenia skierowania pacjent zostanie wykreślony z listy oczekujących)

Chorzy przyjmowani są ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W dniu wyznaczonego terminu wizyty lekarskiej w Poradni Rehabilitacji   Leczniczej pacjent powinien posiadać:
• pełną dokumentację radiologiczną, karty informacyjne
• dowód osobisty.

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się  na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza - w 10-cio dniowym cyklu terapeutycznym, pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Zlecenie na fizjoterapię ważne jest 30 dni od daty wystawienia


W ramach leczenia w Poradni Rehabilitacji Leczniczej wykonywane są zabiegi w zakresie:
•    Kinezyterapii indywidualnej i zbiorowej,
•    Pełnej fizykoterapii,
•    Wodolecznictwa,
•    Masażu klasycznego,
•    Terapii manualnej
•    Zabiegów krioterapii i fangoterapii,

Nasi terapeuci stosują nowoczesne, znane na całym świecie metody terapii m.in.:
•    PNF,
•    Bobath dla dorosłych
•    Terapia manualna według Kaltenborna i Evjentha, Maitlanda, Lewita, Muligana
•    Terapia tkanek miękkich,
•    Neuromobilizacje,

Dysponujemy różnorodnym sprzętem do kinezyterapii i fizykoterapii:
•    urządzenie Redcord
•    stoły do ćwiczeń regulowane elektrycznie,
•    stoły do ćwiczeń manualnych ręki,
•    UGULe,
•    bieżnia rehabilitacyjna z biofeedbackiem,
•    rotory kończyn górnych i dolnych
•    tor, schody, równia pochyła do reedukacji chodu,
•    parapodium statyczne dla dorosłych,
•    parapodium dynamiczne dla dorosłych,
•    Magnetoterapia (terapuls, magnetronik),
•    Elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy inferferencyjne, prądy TENS, elektrostymulacja, tonoliza, kąpiel czterokomorowa),
•    Ultradźwięki i fonoforeza
•    Laseroterapia (skaner, prysznic i punktowa),
•    Światłolecznictwo
•    Krioterapia miejscowa,
•    Okłady fango
•    Hydroterapia (masaż wirowy częściowy i całkowity).
•    Masaże ( klasyczny, limfatyczny, pneumatyczny).