Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/61/2023
Data ogłoszenia: 2023-08-24
Termin składania ofert: 2023-09-01

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa oprogramowania Microsoft Windows Server 2022 Standard lub równoważnego oraz dostawę dysków SSD dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4f08e8b-4245-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Załączniki