Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/77/2023

Dostawa urządzeń robotycznych w ramach zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, finansowanego przez Ministra Zdrowia ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego z Funduszu Medycznego