Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/70/2023

Dostawa produktów farmaceutycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84bd173e-68e8-11ee-a60c-9ec5599dddc1