Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/68/2023
Data ogłoszenia: 2023-08-24
Termin składania ofert: 2023-09-12

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa odzieży dla personelu medycznego oraz pracowników Działu Utrzymania Czystości Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63f8bdce-3ce4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Załączniki