Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/82/2023

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę istniejących pomieszczeń dziennej opieki psychiatrycznej oraz kompleksową modernizację energetyczną budynku wraz z nadzorem autorskim, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży