Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/58/2023
Data ogłoszenia: 2023-07-13
Termin składania ofert: 2023-07-21

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wędlin i wyrobów garmażeryjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą,  w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ:  
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-17ca8b51-2164-11ee-9aa3-96d3b4440790

Załączniki