Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy: ZT-SZP-226/01/76/2023

Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (kod 18 01 04) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży