Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/55/2023
Data ogłoszenia: 2023-07-05
Termin składania ofert: 2023-07-17

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa komputerów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostępność, szansą na rozwój Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” Projekt pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff63c25c-1b2d-11ee-9aa3-96d3b4440790

Załączniki