Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/54/2023
Data ogłoszenia: 2023-07-18
Termin składania ofert: 2023-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a46e7d6d-2162-11ee-9aa3-96d3b4440790

Załączniki