Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/46/2023
Data ogłoszenia: 2023-08-02
Termin składania ofert: 2023-08-16

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa odzieży dla personelu medycznego oraz pracowników Działu Utrzymania Czystości Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a11ff68-3030-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Załączniki