Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ - KOLEJNA OBNIŻKA CENY WYNAJMU

3 lip 2024
Szpital Wojewódzki w Łomży ogłasza przetarg na wydzierżawienie nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zlokalizowanej na parterze budynku D szpitala przy Al. Piłsudskiego 11.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA PRAOWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ - KOLEJNA OBNIŻKA CENY WYNAJMU

28 maj 2024
Szpital Wojewódzki w Łomży ogłasza przetarg na wydzierżawienie nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zlokalizowanej na parterze budnynku D szpitala przy Al. Piłsudskiego 11.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

11 kwi 2024
Konkurs na stanowisko Ordynatora Pionu Chorób Zakaźnych

Konkurs na stanowisko koordynatora Pionu Kardiologii - Wyniki

10 sty 2024
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11,   ogłasza konkurs ofert  i zaprasza lekarzy, do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  na rzecz pacjentów oraz pełnienie funkcji koordynatora pionu medycznego (lekarza kierującego pionem) Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/79/2023

9 lis 2023
Dostawa dysków SSD, urządzeń wielofunkcyjnych i anten WIFI dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Praca: Lekarze - Listopad 2023

2 lis 2023
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zatrudni do pracy lekarzy ze specjalizacją, lekarzy w trakcie specjalizacji lub chcących szkolić się w dziedzinach:

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/57/2023

23 paź 2023
Dostawa endoprotez stawu kolanowego i endoprotez stawu biodrowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/78/2023

17 paź 2023
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży projekt pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/77/2023

17 paź 2023
Dostawa urządzeń robotycznych w ramach zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, finansowanego przez Ministra Zdrowia ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego z Funduszu Medycznego

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy: ZT-SZP-226/01/76/2023

12 paź 2023
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (kod 18 01 04) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/75/2023

11 paź 2023
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach realizacji projektu Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. „Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży” - Zadanie nr 3 „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego zgodnie z załącznikiem nr 7a – wykaz wyposażenia planowanego do zakupu w ramach projektu” Projekt finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Ogłoszenie o zamówieniu - znak sprawy ZT-SZP-226/01/69/2023

9 paź 2023
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (kod 18 01 04) oraz usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych zakaźnych (kody: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*), odpadów medycznych niebezpiecznych innych niż zakaźne (kod 18 01 08*) i odpadów medycznych innych niż niebezpieczne (kod 18 01 09) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>