Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej

Foto nr 3264
Logo_do_audytu_energetycznego
Fotogaleria

ROZPOZNANIE POTRZEB I KIERUNKÓW DZIAŁAŃ W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO  W ŁOMŻY DZIĘKI PRZYGOTOWANIU AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży został zakwalifikowany do realizacji projektu pn. ,, Przygotowanie audytów energetycznych dla budynków sektora publicznego, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej”.

Pozyskane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej
Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne
 ,przeznaczone zostanie na  przygotowanie audytów energetycznych budynków zlokalizowanych przy Alei Piłsudskiego 11 w Łomży.

Celem projektu poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym  poprzez wykonanie 14 audytów energetycznych  pawilonów A, B, C, D, E, F i G, kotłowni, budynku pobytu dziennego w zakresie psychiatrii, a także pralni, hydroforni, kotłowni, magazynu intendenta, budynku warsztatów, maszynowni sprężonego powietrza wraz ze stacją transformatorową, w ramach których zostaną zidentyfikowane  możliwości oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach Szpitala.

Całkowity koszt realizacji zadania  to 148 215,00 złotych , dofinansowanie  w wysokości 96 064,16 złotych  zostanie pokryte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2023.03.06 roku

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 2023.10.31  roku

Więcej informacji o możliwościach ubiegania się o pomoc ze środków finansowych Unii Europejskiej można uzyskać pod adresem www.rpo.wrotapodlasia.pl, a także na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.