Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Konkurs ofert na usługi lekarza w Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy, do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Załączniki