Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Ogłoszenia

Praca - terapeuta zajęciowy

5 sie 2015
Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni terapeutę zajęciowego.

Konkurs ofert Zakład Diagnostyki Obrazowej

5 sie 2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy, do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Pion urologii wynik konkursu

5 sie 2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U z 201 lr. Nr 112, poz. 654 ) oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z póź.zm..) zawiadamia o zakończeniu i wyniku KONKURSU OFERT z dn. 21.07.2015r. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Pionie Urologii

Praca - pomoc kuchenna

4 sie 2015
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży pilnie zatrudni 2 osoby na stanowisko pomocy kuchennej.

Konkurs - okulistyka

30 lip 2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy, do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Pionu Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Konkurs - pulmonologia

30 lip 2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy, do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Pionu Pulmonologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Praca dział Ekonomiczno-Finansowy

24 lip 2015
Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni osobę do Działu Ekonomiczno-Finansowego

Konkurs

23 lip 2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy, do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Pionu Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pionu Urologii

29 cze 2015
„Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11 w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łomży ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pionu Urologii.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pionu Onkologii

29 cze 2015
„Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11 w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łomży ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Pionu Onkologii.

Przesunięcie konkursów ofert

26 cze 2015
Na podstawie pkt 4 Regulaminu Komisji konkursowej, Komisja dokonuje przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27.05.2015r. na wykonywanie usług zdrowotnych oraz pełnienie funkcji Koordynatora w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – do 30 czerwca 2015r.

Ogłoszenie o pracę, sanitariusz Oddział Psychiatryczny

31 mar 2015
Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni sanitariusza w Oddziale Psychiatrycznym
Zdjęcie do wiadomości Zakończenie konkursu ofert w pionie ortopedycznym

Zakończenie konkursu ofert w pionie ortopedycznym

30 mar 2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z póź.zm.) zawiadamia o zakończeniu wyniku konkursu ofert z d. 06.03.2015 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w pionie ortpedii

Zawiadomienie o zakończeniu i wyniku konkursu ofert

25 mar 2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z póź.zm.) zawiadamia o zakończeniu wyniku:

Szpital ogłosza przetarg na nieograniczony na sprzedaż sprzętu

20 mar 2015
Przetarg odbędzie się 02 kwietnia 2015 o godzinie 12.00 W/w urządzenia można oglądać w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży Al. Piłsudskiego 11 - Sekcja Magazynów w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 13.00 do 14.00

II konkurs ofert Pion Ginekologii

19 mar 2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy, do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Pionu Ginekologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29