Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Wyniki postępowania przetargowego - Przetarg na wynajem placu

             Szpital   Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w    Łomży    ogłasza  przetarg  nieograniczony    na  najem   900m2 terenu zlokalizowanego   przy   Al.  Piłsudskiego 11   w Łomży  na potrzeby placu manewrowego do szkolenia kierowców na okres do 3(trzech) lat .

              “REGULAMIN     PRZETARGU’’    można    odebrać  w  Dziale  Administracyjno- Gospodarczym  Szpitala Wojewódzkiego w Łomży  przy Al. Piłsudskiego11- pokój 106 w Hotelu Pielęgniarek lub pobrać ze strony internetowej Szpitala.

Kontakt telefoniczny pod nr  47- 33- 323

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala –pokój 235.  

Termin  składania ofert upływa z dniem 17 lutego  2021 roku do godziny 10.00

Załączniki