Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/36/2023
Data ogłoszenia: 2023-06-30
Termin składania ofert: 2023-07-12

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa produktów spożywczych głęboko mrożonych oraz ryb dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0008ca48-1673-11ee-9aa3-96d3b4440790

Załączniki