Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/48/2023
Data ogłoszenia: 2023-06-29
Termin składania ofert: 2023-07-13

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa odczynników i testów na potrzeby Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą, w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b8a386e-158a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Załączniki