Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » Poradnie » Medycyna pracy

Zadania Medycyny Pracy

1 grudnia 2016 | Opublikował: administrator1

Sprawowanie profilaktycznej opieki nad pracującymi poprzez:
- wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z Kodeksem Pracy
-orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie
- ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki
- wykonywanie szczepień ochronnych, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą
- prowadzenie działalności konsultacyjnej diagnostyki leczniczej w zakresie patologii narządowej
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą
-monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych
- wykonywanie badań umożliwiających szersza diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą
-szczepienia ochronne

 

Badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.