Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2017 » Zamówienia 2017 powyżej 30 tys. Euro
Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/73/2017
Data ogłoszenia:
2017-12-29
Termin składania ofert:
2018-02-23

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup i dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, gwoździ sródszpikowych, implantów do zespolenia złamań, implantów zespalających szyjkę kości udowej, stabilizatorów zewnętrznych, implantów do leczenia operacyjnego schorzeń urazowych i ortopedycznych kręgosłupa dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/39/2017
Data ogłoszenia:
2017-12-29
Termin składania ofert:
2018-02-08

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednokrotnego użytku oraz sprzętu wielokrotnego stosowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/97/2017
Data ogłoszenia:
2017-12-29
Termin składania ofert:
2018-01-10

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup i dostawa mięsa wieprzowego, podrobów mięsnych wieprzowych oraz mięsa wołowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/88/2017
Data ogłoszenia:
2017-12-12
Termin składania ofert:
2017-12-21

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup i dostawa mięsa wieprzowego , podrobów mięsnych wieprzowych, mięsa wołowego oraz mięsa i podrobów drobiowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/95/2017
Data ogłoszenia:
2017-12-12
Termin składania ofert:
2017-12-29

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dzierżawa 12 aparatów do hemodializy i 2 aparatów do hemodializy i hemodiafiltracji on-line wraz z oprzyrządowaniem na okres 3 lat oraz dostarczenie materiałów zużywalnych do leczenia hemodializami na okres 3 lat dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/ 01/90/2017
Data ogłoszenia:
2017-11-29
Termin składania ofert:
2017-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup i dostawa zestawu do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0031/16 pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”,
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/93/2017
Data ogłoszenia:
2017-11-24
Termin składania ofert:
2017-12-04

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup agregatu prądotwórczego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/91/2017
Data ogłoszenia:
2017-11-24
Termin składania ofert:
2017-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

WYMIANA 3 SZTUK MYJNI DEZYNFEKTORÓW W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W ŁOMŻY
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/87/2017
Data ogłoszenia:
2017-11-14
Termin składania ofert:
2017-11-22

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa

ŚWIADCZENIE OSOBOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA PACJENTÓW DIALIZOWANYCH ORAZ DORAŹNYCH OSOBOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA PACJENTÓW Z DYSFUNKCJĄ RUCHU DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/83/2017
Data ogłoszenia:
2017-11-09
Termin składania ofert:
2017-11-17

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży obejmującej modernizację istniejącego budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy wraz z nadzorem autorskim.
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/74/2017
Data ogłoszenia:
2017-11-03
Termin składania ofert:
2017-11-17

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup i dostawa artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/ 82/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-31
Termin składania ofert:
2017-11-10

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa i montaż wyposażenia Apteki szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży realizowanej w ramach zadania „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/68/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-30
Termin składania ofert:
2017-11-09

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/80/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-27
Termin składania ofert:
2017-11-06

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi przez Szpital Wojewódzki w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/81/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-26
Termin składania ofert:
2017-11-09

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup i dostawa chemicznych środków dezynfekcyjnych i myjących do stosowania w obszarze medycznym dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/79/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-24
Termin składania ofert:
2017-11-06

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Wymiana windy w Pawilonie H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/72/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-23
Termin składania ofert:
2017-11-15

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej i sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/32p/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-23
Termin składania ofert:
2017-11-10

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej i sprzętu medycznego tj. videolaryngoskopu dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/71/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-17
Termin składania ofert:
2017-11-06

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/77/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-13
Termin składania ofert:
2017-10-31

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

DZIERŻAWA 12 APARATÓW DO HEMODIALIZY i 2 APARATÓW DO HEMODIALIZY I HEMODIAFILTRACJI ON-LINE WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM NA OKRES 3 LAT ORAZ DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO LECZENIA HEMODIALIZAMI NA OKRES 3 LAT DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY
Czytaj więcej