Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2017 » Zamówienia 2017 poniżej 30 tys. Euro
Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/9/2017
Data ogłoszenia:
2017-12-15
Termin składania ofert:
2017-12-19

Konkurs ofert

Konkurs ofert na obsługę bankową
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/8/2017
Data ogłoszenia:
2017-09-21
Termin składania ofert:
2017-09-29

Ogłoszenie o przetargu - Zakup wraz z dostawą

Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/7/2017
Data ogłoszenia:
2017-09-08
Termin składania ofert:
2017-09-15

Ogłoszenie o przetargu - Zakup wraz z dostawą

Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/57/2017
Data ogłoszenia:
2017-09-01
Termin składania ofert:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Dostawa i montaż wyposażenia Apteki szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży realizowanej w ramach zadania „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/6/2017
Data ogłoszenia:
2017-08-29
Termin składania ofert:
2017-09-07

Ogłoszenie o przetargu - Zakup wraz z dostawą

Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/ 02/5p/2017
Data ogłoszenia:
2017-07-27
Termin składania ofert:
2017-08-03

Ogłoszenie o przetargu - Dostawa

Zakup i dostawa artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/5/2017
Data ogłoszenia:
2017-07-18
Termin składania ofert:
2017-07-25

Ogłoszenie o przetargu

Zakup i dostawa artykułów do wyposażenia systemu kontenerowego, artykułów do sterylizacji plazmowej i artykułów do sterylizacji tlenkiem etylenu dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/ 02/4/2017
Data ogłoszenia:
2017-07-06
Termin składania ofert:
2017-07-14

Ogłoszenie o przetargu

Zakup i dostawa artykułów piśmienniczych i biurowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
Data ogłoszenia:
2017-06-05
Termin składania ofert:
2017-06-20

Ogłoszenie o przetargu

Wynajem powierzchni zlokalizowanej na parterze bud. „A” przy Al.Piłsudskiego 11 w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
Data ogłoszenia:
2017-05-09
Termin składania ofert:
2017-05-15

Ogłoszenie o przetargu

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/2/2017
Data ogłoszenia:
2017-03-02
Termin składania ofert:
2017-03-08

Ogłoszenie o przetargu

Wykonanie, dostawa i montaż mebli do apteki ogólnodostępnej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/3/2017
Data ogłoszenia:
2017-03-02
Termin składania ofert:
2017-03-09

Ogłoszenie o przetargu

Opracowanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia dla projektu pt. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Oddziale rehabilitacji kardiologicznej poprzez przebudowę istniejących pomieszczeń oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną”
Czytaj więcej