Szpital Wojewódzki w Łomży

certyfikat iso
Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Programy Lekowe

Programy Lekowe:

11 czerwca 2016 | Opublikował: administrator1
Programy  lekowe to rodzaj świadczeń gwarantowanych w ramach leczenia finansowanego przez NFZ. Pacjenci w ramach realizacji świadczeń w programie lekowym otrzymują  innowacyjne oraz kosztowne produkty lecznicze, które nie są finansowane w inny sposób. Tylko ściśle określone jednostki chorobowe są objęte tą formą leczenia. Do tego typu leczenia pacjenci są zawsze kwalifikowani przez:
 • lekarza z danego miejsca (oddziału, poradni) udzielającego świadczeń, posiadającego umowę na realizację określonego programu

lub

 • zespół koordynacyjny do spraw leczenia określonej choroby, powoływany przez NFZ.

Wszystkie dostępne na terenie RP programy lekowe zawierają szczegółowy opis, zawarty w cyklicznie aktualizowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na określony dzień (Dz. Urz. Min. Zdr.), wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

W oparciu o ministerialny opis programu lekowego odbywa się:

 1. Kwalifikacja pacjenta do danego programu lekowego w oparciu o:
 1. kryteria włączenia  do programu
 2. kryteria wyłączenia z programu
 1. Podawanie leku wg określonego sposobu i  dawkowania.
 2. Monitorowanie wyników leczenia  pacjenta.
 3. Czasu leczenia w programie lekowym.
 4. Monitorowanie wyników programu lekowego.

Realizacja świadczeń z zakresu  programów lekowych jest możliwa w trybie:

 1. Ambulatoryjnym
 2. Jednodniowym – wyłącznie gdy nie osiągnie się celu terapii w trakcie leczenia w trybie ambulatoryjnym
 3. Hospitalizacji – wyłącznie gdy nie osiągnie się celu terapii w trakcie leczenia w trybie ambulatoryjnym  lub jednodniowym

W Szpitalu Wojewódzkim w Łomży realizowane są niżej wymienione programy lekowe.

 1. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18-C20) - Pododdział Onkologiczny.
 2. Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuc (ICD-10: C 34) - Pododdział Onkologiczny.
 3. Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50) - Pododdział Onkologiczny.
 4. Leczenie newaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego
  z wiekiem -AMD (ICD-10: H35.3) - Oddział Okulistyczny.
 5. Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek
  (ICD-10: N18) - Oddział Nefrologiczny.
 6. Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
  (ICD-10: N25.8) - Oddział Nefrologiczny.
 7. Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10: G35) - Oddział Neurologiczny, Poradnia Neurologiczna
 8. Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych (ICD-10: G61.8, G62.8, G63.1, G70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2) - Oddział Neurologiczny.
 9. Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10: J45.0, J 82) - Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy.
 10. Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10: P 07.2, P 07.3, P 27.1) - Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki, Poradnia Neonatologiczna.