Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » Poradnie » Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

10 czerwca 2016 | Opublikował: administrator1

Poradnia przyjmuje pacjentów na NFZ.

Do poradni nie jest wymagane skierowanie. Skierowanie jest wskazane w przypadku ekstrakcji z przyczyn ortodontycznych oraz w przypadku konsultacji lub leczenia na zlecenie lekarza stomatologa.

 • Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń w obrębie twarzoczaszki i jamy ustnej
 • Udziela pierwszej pomocy w zakresie urazów twarzoczaszki

Wykonywane zabiegi:

1. Ekstrakcje: usuwanie

 • zębów stałych i mlecznych zniszczonych przez próchnicę
 • dłutowanie pozostawionych i zarośniętych korzeni zębów
 • ze wskazań ortodontycznych

2. Ekstrakcje zębów zatrzymanych i dodatkowych
3. Plastyka wyrostka zębodołowego
4. Podcięcie wędzidełka wargi ze wskazań:

 • ortodontycznych – przed założeniem aparatu ortodontycznego
 • protetycznych – z uwagi na nieprawidłowy przyczep i/lub przerost wędzidełka wargi górnej
 • logopedycznych

5. Resekcje wierzchołków korzeni zębów – usuwanie zmian okołowierzchołkowych z częścią wierzchołka korzenia zęba.
6. Zamykanie zatok szczękowych, jako następstwo powikłań podczas usuwania górnych zębów przedtrzonowych i trzonowych.


REJESTRACJA

Rejestracja pacjentów do wszystkich poradni odbywa się:

Pacjenci mogą się rejestrować:

 • osobiście
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • telefonicznie ( od godziny 10.00)

Pacjent, który zgłasza się do rejestracji musi okazać jeden z wymienionych dokumentów ( w celu potwierdzenia tożsamości i sprawdzenia ubezpieczenia w systemie e-WUŚ): dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

W przypadku pierwszej wizyty w danej poradni specjalistycznej, konieczne jest założenie historii choroby stąd konieczne jest osobiste zgłoszenia się ze skierowaniem do rejestracji. Pacjent wypełnia również stosowne dokumenty i oświadczenia.

Pacjent, który przez telefon umówił się po raz pierwszy na wizytę w poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej musi zgłosić się do rejestracji poradni.

Pacjent, który przez telefon umówił się na wizytę w poradni specjalistycznej, a wcześniej korzystał z usług tej poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej udaje się do rejestracji aby potwierdzić w systemie e-WUŚ uprawnienia do świadczeń.

SKIEROWANIA DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Skierowania nie są wymagane do poradni:

 • w przypadku: kontynuacji leczenia w poradni specjalistycznej na tą samą jednostkę chorobową,
 • do ginekologa i położnika, dentysty, dermatologa, wenerologa, onkologa, okulisty, psychiatry, a także od osób chorych na gruźlicę, zakażonych wirusem HIV,
 • od inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, od uprawnionego żołnierza, pracownika, lub weterana w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych
 • podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są również świadczenia związane z wypadkiem, zatruciem, urazem i porodem oraz w stanach zagrożenia życia.

W pozostałych przypadkach wymagane jest skierowanie od lekarza z placówki, która ma kontrakt z NFZ.

W przypadku skierowania wydanego z prywatnego gabinetu, nie posiadającego umowy z NFZ nie przysługuje pacjentowi porada opłacana przez NFZ.

W przypadku skierowania wydanego z prywatnego gabinetu, nie posiadającego umowy z NFZ nie przysługuje pacjentowi porada opłacana przez NFZ.

W sytuacji kiedy jest wymagane skierowanie, a pacjent jego nie posiada, może być przyjęty na koszt własny wg cennika usług komercyjnych, obowiązującego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

Skierowanie powinno zawierać:

1. Oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, czyli:

 • nazwa podmiotu i jego adres,
 • numer telefonu, kod identyfikacyjny stanowiący I część systemu kodu resortowego (REGON)
 • adres jednostki organizacyjnej podmiotu wraz z numerem telefonu,
 • kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej stanowiący V, VII, część systemu kodu resortowego.

2. kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej stanowiący V, VII, część systemu kodu resortowego.

 • nazwisko i imię (imiona),
 • datę urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego
 • tożsamość,
 • w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz PESEL, telefon, adres jego miejsca zamieszkania;

3. Inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego oraz wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji.
4. Datę wystawienia skierowania.
5. Dane identyfikujące lekarza kierującego na badania lub leczenie:

 • nazwisko i imię,
 • tytuł zawodowy,
 • uzyskane specjalizacje,
 • numer prawa wykonywania zawodu,
 • podpis