Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2020 » Zamówienia 2020 powyżej 30 tys. Euro
Znak sprawy:
14/COVID-19/2020
Data ogłoszenia:
Termin składania ofert:

Informacja o udzieleniu zamówienia

Sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie 19 szt. łóżek rehabilitacyjnych z napędem elektrycznym oraz osprzętem i materacem
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/47/2020
Data ogłoszenia:
2020-09-11
Termin składania ofert:
2020-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wkładów do przeprowadzania badań kontrastowych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/44/2020
Data ogłoszenia:
2020-09-09
Termin składania ofert:
2020-09-24

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlanych na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/38p/2020
Data ogłoszenia:
2020-09-09
Termin składania ofert:
2020-09-17

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa odczynników i akcesoriów do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/43/2020
Data ogłoszenia:
2020-09-02
Termin składania ofert:
2020-09-10

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa testów do diagnostyki alergii i nietolerancji pokarmowej wraz z najmem sprzętu laboratoryjnego oraz dostawę żeli do rozdziału elektroforetycznego surowicy krwi wraz z najmem sprzętu do analizy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/41/2020
Data ogłoszenia:
2020-08-20
Termin składania ofert:
2020-08-28

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa anatomicznych protez kolana dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/38/2020
Data ogłoszenia:
2020-08-11
Termin składania ofert:
2020-08-21

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa odczynników i akcesoriów do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/40/2020
Data ogłoszenia:
2020-08-10
Termin składania ofert:
2020-08-20

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży obejmującej przebudowę istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII piętro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego, wraz z nadzorem autorskim, w ramach realizacji projektu pn. „Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolaryngologicznych” Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/37/2020
Data ogłoszenia:
2020-08-03
Termin składania ofert:
2020-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę wykładziny podłogowej w pomieszczeniach Oddziału Neurologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/36/2020
Data ogłoszenia:
2020-07-30
Termin składania ofert:
2020-08-07

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży obejmującej przebudowę istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII piętro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego, wraz z nadzorem autorskim, w ramach realizacji projektu pn. „Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-Cov-2 podczas konsultacji otolaryngologicznych” Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/28p/2020
Data ogłoszenia:
2020-07-17
Termin składania ofert:
2020-08-03

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlanych na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
13/COVID-19/2020
Data ogłoszenia:
2020-07-17
Termin składania ofert:
2020-08-06

Zaproszenie do złożenia oferty

Dostawa rękawic medycznych (diagnostycznych i chirurgicznych) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publiczne Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/35/2020
Data ogłoszenia:
2020-07-17
Termin składania ofert:
2020-08-13

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych dla pacjentów z pęcherzowym łuszczeniem naskórka dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/34/2020
Data ogłoszenia:
2020-07-16
Termin składania ofert:
2020-07-28

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wędlin dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/32/2020
Data ogłoszenia:
2020-07-09
Termin składania ofert:
2020-07-27

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/33/2020
Data ogłoszenia:
2020-07-07
Termin składania ofert:
2020-07-15

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów parametrów krytycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/ 31 /2020
Data ogłoszenia:
2020-07-06
Termin składania ofert:
2020-07-17

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/24p/2020
Data ogłoszenia:
2020-07-02
Termin składania ofert:
2020-07-10

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wędlin dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/16/2020
Data ogłoszenia:
2020-06-24
Termin składania ofert:
2020-06-29

Zaproszenie do złożenia oferty

Świadczenie usług serwisowych urządzeń producenta GETINGE dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/26/2020
Data ogłoszenia:
2020-06-19
Termin składania ofert:
2020-07-27

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa leków oraz azotu medycznego na potrzeby Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej