Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2020 » Zamówienia 2020 powyżej 30 tys. Euro
Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/33/2020
Data ogłoszenia:
2020-07-07
Termin składania ofert:
2020-07-15

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów parametrów krytycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/ 31 /2020
Data ogłoszenia:
2020-07-06
Termin składania ofert:
2020-07-14

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/24p/2020
Data ogłoszenia:
2020-07-02
Termin składania ofert:
2020-07-10

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wędlin dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/16/2020
Data ogłoszenia:
2020-06-24
Termin składania ofert:
2020-06-29

Zaproszenie do złożenia oferty

Świadczenie usług serwisowych urządzeń producenta GETINGE dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/26/2020
Data ogłoszenia:
2020-06-19
Termin składania ofert:
2020-07-27

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa leków oraz azotu medycznego na potrzeby Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/30/2020
Data ogłoszenia:
2020-06-10
Termin składania ofert:
2020-06-23

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa surowców spożywczych na potrzeby Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/28/2020
Data ogłoszenia:
2020-06-09
Termin składania ofert:
2020-06-25

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlanych na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/29/2020
Data ogłoszenia:
2020-06-05
Termin składania ofert:
2020-06-15

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług pralniczych bielizny i odzieży szpitalnej wraz z odbiorem i dostawą z i do siedziby Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/27/2020
Data ogłoszenia:
2020-06-03
Termin składania ofert:
2020-06-19

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę wykładziny podłogowej w pomieszczeniach Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
7/COVID-19/2020
Data ogłoszenia:
2020-05-29
Termin składania ofert:
2020-06-09

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych i drogowych związanych z modernizacją podjazdu dla karetek pod Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży do miejsca segregacji chorych, realizowaną w ramach projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publiczne Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm)
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/25/2020
Data ogłoszenia:
2020-05-20
Termin składania ofert:
2020-06-04

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki drzwiowej w budynku Dziennego Pobytu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Centrum Zdrowia Psychicznego
Czytaj więcej

Znak sprawy:
2/COVID-19/2020
Data ogłoszenia:
2020-05-20
Termin składania ofert:
2020-05-25

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych i drogowych związanych z modernizacją podjazdu dla karetek pod Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży do miejsca segregacji chorych, realizowaną w ramach projektu pn: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publiczne Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm)
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/4/2020
Data ogłoszenia:
2020-05-19
Termin składania ofert:
2020-06-03

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług pralniczych bielizny i odzieży szpitalnej wraz z odbiorem i dostawą z i do siedziby Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/24/2020
Data ogłoszenia:
2020-05-18
Termin składania ofert:
2020-05-26

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wędlin dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/22/2020
Data ogłoszenia:
2020-05-11
Termin składania ofert:
2020-05-19

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa produktów mrożonych oraz ryb dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/21p/2020
Data ogłoszenia:
2020-04-29
Termin składania ofert:
2020-05-14

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wyposażenie drzwi przedzielających korytarze pawilonu „A” współpracujących z systemem zabezpieczającym przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w siłowniki otwierające drzwi w przypadku pożaru w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/19p/2020
Data ogłoszenia:
2020-04-23
Termin składania ofert:
2020-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wędlin dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/21/2020
Data ogłoszenia:
2020-04-14
Termin składania ofert:
2020-04-30

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wyposażenie drzwi przedzielających korytarze pawilonu „A” współpracujących z systemem zabezpieczającym przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w siłowniki otwierające drzwi w przypadku pożaru w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/19/2020
Data ogłoszenia:
2020-04-09
Termin składania ofert:
2020-04-20

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wędlin dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/18/2020
Data ogłoszenia:
2020-04-01
Termin składania ofert:
2020-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych dla pacjentów z pęcherzowym łuszczeniem naskórka dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej