Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2020 » Zamówienia 2020 powyżej 30 tys. Euro
Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/68/2020
Data ogłoszenia:
2020-12-31
Termin składania ofert:
2021-02-16

Ogłoszenie o zamówieniu

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizowanymi robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży realizowanych w ramach projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0555/19 pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/23/2020
Data ogłoszenia:
2020-12-31
Termin składania ofert:
2021-02-23

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży realizowanych w ramach projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0555/19 pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/67/2020
Data ogłoszenia:
2020-12-30
Termin składania ofert:
2021-01-11

Ogłoszenie o zamówieniu

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizowanymi robotami budowlano-instalacyjnymi związanymi z przebudową istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII piętro strona lewa na potrzeby Oddziału Laryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach realizacji projektu pn. „Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolaryngologicznych” Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/60/2020
Data ogłoszenia:
2020-12-29
Termin składania ofert:
2021-02-08

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/ 64 /2020
Data ogłoszenia:
2020-12-28
Termin składania ofert:
2021-04-07

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/ 45 /2020
Data ogłoszenia:
2020-12-24
Termin składania ofert:
2021-02-04

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup i dostawa nici i materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/59/2020
Data ogłoszenia:
2020-12-24
Termin składania ofert:
2021-03-08

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa produktów leczniczych i gazów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/65/2020
Data ogłoszenia:
2020-12-21
Termin składania ofert:
2021-01-08

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII piętro strona lewa na potrzeby Oddziału Laryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach realizacji projektu pn. „Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolaryngologicznych” Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”
Czytaj więcej

Znak sprawy:
28/COVID-19/2020
Data ogłoszenia:
2020-12-18
Termin składania ofert:
2020-12-30

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Zamówienie realizowane w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/63/2020
Data ogłoszenia:
2020-12-10
Termin składania ofert:
2020-12-18

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa paliwa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/54/2020
Data ogłoszenia:
2020-12-08
Termin składania ofert:
2020-12-16

Ogłoszenie o zamówieniu

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/62/2020
Data ogłoszenia:
2020-12-01
Termin składania ofert:
2020-12-09

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
19/COVID-19/2020
Data ogłoszenia:
2020-11-23
Termin składania ofert:
2020-12-10

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Zamówienie realizowane w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
21/COVID-19/2020
Data ogłoszenia:
2020-11-20
Termin składania ofert:
2020-12-07

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/61/2020
Data ogłoszenia:
2020-11-20
Termin składania ofert:
2020-12-10

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A ,VII piętro strona lewa na potrzeby Oddziału Laryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w ramach realizacji projektu pn. „Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolaryngologicznych” Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/58p/2020
Data ogłoszenia:
2020-11-19
Termin składania ofert:
2020-11-27

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego (urządzenie do pneumatycznego i ultradźwiękowego kruszenia kamieni w drogach moczowych) na potrzeby Pionu Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/ 46 /2020
Data ogłoszenia:
2020-11-11
Termin składania ofert:
2020-12-14

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku wykorzystywanych w procedurach urologicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/57/2020
Data ogłoszenia:
2020-11-10
Termin składania ofert:
2020-11-26

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/53/2020
Data ogłoszenia:
2020-11-04
Termin składania ofert:
2020-12-14

Ogłoszenie o zamówieniu

Dzierżawa aparatów do hemodializy wraz z dostawą wyrobów medycznych do leczenia hemodializami na potrzeby Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/55/2020
Data ogłoszenia:
2020-10-27
Termin składania ofert:
2020-11-13

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa istniejących pomieszczeń Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddziału Psychiatrycznego w Pawilonie H parter Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej