Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2020 » Zamówienia 2020 poniżej 30 tys. Euro
Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/10/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-12
Termin składania ofert:
2020-03-19

Zapytanie ofertowe

Opracowanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia typ projektu inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych ujętych w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Podlaskiego na lata 2014-2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/6/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-06
Termin składania ofert:
2020-03-13

Konkurs ofert

Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/9/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-02
Termin składania ofert:
2020-03-09

Zapytanie ofertowe

Opracowanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia typ projektu inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych ujętych w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Podlaskiego na lata 2014-2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/8/2020
Data ogłoszenia:
2020-02-28
Termin składania ofert:
2020-03-06

Konkurs ofert

Dostawa krzeseł i foteli na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego, Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/7/2020
Data ogłoszenia:
2020-02-18
Termin składania ofert:
2020-02-24

Konkurs ofert

Dostawa jaj na potrzeby Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/5/2020
Data ogłoszenia:
2020-01-31
Termin składania ofert:
2020-02-07

Konkurs ofert

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży obejmującym „Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/4/2020
Data ogłoszenia:
2020-01-17
Termin składania ofert:
2020-02-03

Konkurs ofert

Dostawa materiałów eksploatacyjnych (papieru) do aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/3/2020
Data ogłoszenia:
2020-01-13
Termin składania ofert:
2020-01-17

Konkurs ofert

Dostawa kieliszków do podawania leków oraz pojemników na zużyty sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/2/2020
Data ogłoszenia:
2020-01-07
Termin składania ofert:
2020-01-27

Konkurs ofert

Dostawa soli tabletkowanej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/1/2020
Data ogłoszenia:
2020-01-07
Termin składania ofert:
2020-01-13

Konkurs ofert

Dostawa naczyń i sztućców jednorazowych oraz opakowań dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej