Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2020 » Zamówienia 2020 poniżej 30 tys. Euro
Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/23/2020
Data ogłoszenia:
2020-09-11
Termin składania ofert:
2020-09-16

Konkurs ofert

Dostawa aparatu do pomiaru krzepliwości krwi na potrzeby Pracowni Hemodynamiki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/22/2020
Data ogłoszenia:
2020-08-13
Termin składania ofert:
2020-08-24

Konkurs ofert

Dostawa surowców spożywczych na potrzeby Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/21/2020
Data ogłoszenia:
2020-08-07
Termin składania ofert:
2020-08-13

Konkurs ofert

Dostawa i montaż wyposażenia istniejącego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/20/2020
Data ogłoszenia:
2020-07-10
Termin składania ofert:
2020-07-14

Konkurs ofert

Dostawa pojemników na zużyty sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/19/2020
Data ogłoszenia:
2020-07-03
Termin składania ofert:
2020-07-07

Zaproszenie do złożenia oferty

Świadczenie usług serwisowych urządzeń producenta GETINGE dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/17/2020
Data ogłoszenia:
2020-06-17
Termin składania ofert:
2020-06-24

Konkurs ofert

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/14/2020
Data ogłoszenia:
2020-05-14
Termin składania ofert:
2020-05-21

Konkurs ofert

Konserwacja i naprawa urządzeń chłodniczych w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/15/2020
Data ogłoszenia:
2020-05-12
Termin składania ofert:
2020-05-18

Konkurs ofert

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział Psychiatryczny Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, wraz z nadzorem autorskim
Czytaj więcej

Znak sprawy:
4/COVID-19/2020
Data ogłoszenia:
2020-05-07
Termin składania ofert:
2020-05-19

Konkurs ofert

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi i drogowymi związanymi z modernizacją istniejącego podjazdu dla karetek pogotowia pod Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w ramach projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
3/COVID-19/2020
Data ogłoszenia:
2020-04-28
Termin składania ofert:
2020-05-05

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowych oraz plakietek informacyjnych w ramach promocji projektu pn.. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/13/2020
Data ogłoszenia:
2020-04-21
Termin składania ofert:
2020-04-27

Konkurs ofert

Świadczenie usług konserwacji urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/12/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-30
Termin składania ofert:
2020-04-06

Konkurs ofert

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Zambrowie
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/11/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-30
Termin składania ofert:
2020-04-06

Zaproszenie do złożenia oferty

Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej oraz tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/10/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-12
Termin składania ofert:
2020-03-19

Zapytanie ofertowe

Opracowanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia typ projektu inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych ujętych w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Podlaskiego na lata 2014-2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/6/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-06
Termin składania ofert:
2020-03-13

Konkurs ofert

Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/9/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-02
Termin składania ofert:
2020-03-09

Zapytanie ofertowe

Opracowanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia typ projektu inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych ujętych w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Podlaskiego na lata 2014-2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/8/2020
Data ogłoszenia:
2020-02-28
Termin składania ofert:
2020-03-06

Konkurs ofert

Dostawa krzeseł i foteli na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego, Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/7/2020
Data ogłoszenia:
2020-02-18
Termin składania ofert:
2020-02-24

Konkurs ofert

Dostawa jaj na potrzeby Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/5/2020
Data ogłoszenia:
2020-01-31
Termin składania ofert:
2020-02-07

Konkurs ofert

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży obejmującym „Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/4/2020
Data ogłoszenia:
2020-01-17
Termin składania ofert:
2020-02-03

Konkurs ofert

Dostawa materiałów eksploatacyjnych (papieru) do aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej