Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2020
Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/20/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-27
Termin składania ofert:
2020-06-30

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa implantów do leczenia dyskopatii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/12/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-16
Termin składania ofert:
2020-07-27

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa endoprotez, gwoździ śródszpikowych oraz implantów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/15/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-13
Termin składania ofert:
2020-03-23

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa nabiału i produktów mlecznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/9p/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-13
Termin składania ofert:
2020-03-30

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wyposażenie drzwi przedzielających korytarze pawilonu „A” współpracujących z systemem zabezpieczającym przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w siłowniki otwierające drzwi w przypadku pożaru w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/17/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-13
Termin składania ofert:
2020-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/10/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-12
Termin składania ofert:
2020-03-19

Zapytanie ofertowe

Opracowanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia typ projektu inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych ujętych w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Podlaskiego na lata 2014-2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/16/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-10
Termin składania ofert:
2020-03-30

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa chusteczek do dezynfekcji dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/7p/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-06
Termin składania ofert:
2020-03-16

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/6/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-06
Termin składania ofert:
2020-03-13

Konkurs ofert

Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/14/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-04
Termin składania ofert:
2020-03-12

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wody mineralnej butelkowanej dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/9/2020
Data ogłoszenia:
2020-03-02
Termin składania ofert:
2020-03-09

Zapytanie ofertowe

Opracowanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia typ projektu inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych ujętych w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Podlaskiego na lata 2014-2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/8/2020
Data ogłoszenia:
2020-02-28
Termin składania ofert:
2020-03-06

Konkurs ofert

Dostawa krzeseł i foteli na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego, Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/13/2020
Data ogłoszenia:
2020-02-26
Termin składania ofert:
2020-03-05

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa pieczywa i drożdży piekarniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/3/2020
Data ogłoszenia:
2020-02-24
Termin składania ofert:
2020-03-05

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/10/2020
Data ogłoszenia:
2020-02-19
Termin składania ofert:
2020-02-27

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa asortymentu do wykonywania hemodiafiltracji żylno - żylnej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/7/2020
Data ogłoszenia:
2020-02-18
Termin składania ofert:
2020-02-24

Konkurs ofert

Dostawa jaj na potrzeby Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/11/2020
Data ogłoszenia:
2020-02-14
Termin składania ofert:
2020-02-26

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa pasków z gradientem antybiotyku do określania wartości MIC drobnoustrojów, odczynników do oznaczeń immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatora, testów lateksowych i chromatograficznych na potrzeby badań prowadzonych w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/9/2020
Data ogłoszenia:
2020-02-11
Termin składania ofert:
2020-02-26

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wyposażenie drzwi przedzielających korytarze pawilonu „A” współpracujących z systemem zabezpieczającym przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w siłowniki otwierające drzwi w przypadku pożaru w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/8/2020
Data ogłoszenia:
2020-02-07
Termin składania ofert:
2020-02-19

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/5/2020
Data ogłoszenia:
2020-01-31
Termin składania ofert:
2020-02-07

Konkurs ofert

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży obejmującym „Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”
Czytaj więcej