Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2018 » Zamówienia 2018 poniżej 30 tys. Euro
Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/19/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-21
Termin składania ofert:
2019-01-07

Konkurs ofert

Świadczenie usług konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/20/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-21
Termin składania ofert:
2019-01-04

Konkurs ofert

Dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/16/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-13
Termin składania ofert:
2018-12-19

Konkurs ofert

KONKURS OFERT NA KONSERWACJĘ I NAPRAWĘ URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/18/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-11
Termin składania ofert:
2018-12-17

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych i wykonanie plakietek informacyjnych w ramach promocji realizowanego projektu p.n. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” nr POIS.09.01.00-00-0359/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/17p/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-10
Termin składania ofert:
2018-12-13

Konkurs ofert

Dostawa sprzętu informatycznego i biurowego na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/17/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-05
Termin składania ofert:
2018-12-10

Konkurs ofert

Dostawa sprzętu informatycznego i biurowego na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/15/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-04
Termin składania ofert:
2018-12-10

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych i wykonanie plakietek informacyjnych w ramach promocji realizowanego projektu p.n. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” nr POIS.09.01.00-00-0359/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/13/2018
Data ogłoszenia:
2018-10-18
Termin składania ofert:
2018-10-25

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych i wykonanie plakietek informacyjnych w ramach promocji realizowanego projektu z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.4. Infrastruktura społeczna, PODDZIAŁANIE 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, dla projektu „Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego”
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/14/2018
Data ogłoszenia:
2018-10-15
Termin składania ofert:
2018-10-19

Konkurs ofert

Dostawa naczyń i sztućców jednorazowych oraz opakowań dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/12/2018
Data ogłoszenia:
2018-08-21
Termin składania ofert:
2018-08-24

Konkurs ofert

Dostawa artykułów biurowych i papieru kserograficznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/11/2018
Data ogłoszenia:
2018-08-09
Termin składania ofert:
2018-08-10

Zapytanie ofertowe

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz ułożenie wykładziny ściennej w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP/226/02/10/2018
Data ogłoszenia:
2018-07-20
Termin składania ofert:
2018-07-25

Zapytanie ofertowe

Opracowanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia typ projektu inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej tj. w zakresie chorób nowotworowych nie ujętych w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Podlaskiego na lata 2014-2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/8/2018
Data ogłoszenia:
2018-04-24
Termin składania ofert:
2018-04-30

Ogłoszenie o konkursie ofert

Świadczenie usług w zakresie monitorowania i zwalczania szkodników, dezynsekcji i deratyzacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/7/2018
Data ogłoszenia:
2018-04-16
Termin składania ofert:
2018-04-26

Konkurs ofert

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/6/2018
Data ogłoszenia:
2018-03-28
Termin składania ofert:
2018-04-03

Konkurs ofert

Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/5/2018
Data ogłoszenia:
2018-03-22
Termin składania ofert:
2018-03-27

Konkurs ofert

Świadczenie usług konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/4/2018
Data ogłoszenia:
2018-03-15
Termin składania ofert:
2018-03-26

Ogłoszenie o konkursie ofert

Świadczenie usług w zakresie monitorowania i zwalczania szkodników, dezynsekcji i deratyzacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/2/2018
Data ogłoszenia:
2018-03-07
Termin składania ofert:
2018-03-19

Ogłoszenie o konkursie ofert

ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/3/2018
Data ogłoszenia:
2018-02-14
Termin składania ofert:
2018-02-20

Ogłoszenie o przetargu

Opracowanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia dla projektu pt. „Inwestycje w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci.”
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/1/2018
Data ogłoszenia:
2018-01-16
Termin składania ofert:
2018-01-24

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych i wykonanie plakietek informacyjnych w ramach promocji realizowanego projektu z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.4. Infrastruktura społeczna, PODDZIAŁANIE 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, dla projektu „Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży”
Czytaj więcej