Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2018 » Zamówienia 2018 powyżej 30 tys. Euro
Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/54/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-20
Termin składania ofert:
2019-01-03

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/53/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-19
Termin składania ofert:
2018-12-27

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na obsługę prawną Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/9p/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-12
Termin składania ofert:
2018-12-21

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/52/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-07
Termin składania ofert:
2018-12-17

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa pieczywa i drożdży piekarniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/51/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-04
Termin składania ofert:
2018-12-18

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego realizowane w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/50/2018
Data ogłoszenia:
2018-11-30
Termin składania ofert:
2018-12-10

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/49/2018
Data ogłoszenia:
2018-11-30
Termin składania ofert:
2018-12-10

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa

Opracowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/41/2018
Data ogłoszenia:
2018-11-28
Termin składania ofert:
2018-12-10

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa surowców spożywczych na potrzeby Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/47/2018
Data ogłoszenia:
2018-11-16
Termin składania ofert:
2018-11-26

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa asortymentu do wykonywania hemodiafiltracji żylno - żylnej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/48/2018
Data ogłoszenia:
2018-11-15
Termin składania ofert:
2018-11-23

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego realizowane w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/11p/2018
Data ogłoszenia:
2018-11-13
Termin składania ofert:
2018-11-23

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego realizowane w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/46/2018
Data ogłoszenia:
2018-11-06
Termin składania ofert:
2018-11-20

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/45/2018
Data ogłoszenia:
2018-10-22
Termin składania ofert:
2018-11-06

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa testów do weryfikacji Borrelia metodą Western blot, podłoża do posiewu krwi wraz z najmem analizatora, podłoża do hodowli materiałów skąpoprątkowych wraz z najmem analizatora oraz testy kasetkowe na potrzeby Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/34/2018
Data ogłoszenia:
2018-10-17
Termin składania ofert:
2018-11-28

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawę leków, środków dietetycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i sprzętu j. u. dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/40/2018
Data ogłoszenia:
2018-10-17
Termin składania ofert:
2018-11-22

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup i dostawa leków i wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/42/2018
Data ogłoszenia:
2018-10-17
Termin składania ofert:
2018-11-07

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup i dostarczenie odczynników biochemicznych i immunochemicznych wraz z najmem analizatora zasadniczego i zastępczych analizatorów: biochemicznego i immunochemicznego, udzielenie licencji na system informatyczny wraz z najmem sprzętu komputerowego i akcesoriów oraz zakup i dostarczenie pasków do analizy moczu wraz z najmem analizatora do odczytu pasków moczowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/39p/2017
Data ogłoszenia:
2018-10-12
Termin składania ofert:

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednokrotnego użytku oraz sprzętu wielokrotnego stosowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/44/2018
Data ogłoszenia:
2018-10-04
Termin składania ofert:
2018-10-12

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/39/2018
Data ogłoszenia:
2018-09-25
Termin składania ofert:
2018-10-05

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa wędlin dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/43/2018
Data ogłoszenia:
2018-09-24
Termin składania ofert:
2018-10-02

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa

Świadczenie usług pralniczych bielizny i odzieży szpitalnej wraz z odbiorem i dostawą z i do siedziby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej