Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2018
Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/19/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-21
Termin składania ofert:
2019-01-07

Konkurs ofert

Świadczenie usług konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/20/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-21
Termin składania ofert:
2019-01-04

Konkurs ofert

Dostawa akcesoriów do witrektomii i operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/54/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-20
Termin składania ofert:
2019-01-03

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/53/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-19
Termin składania ofert:
2018-12-27

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie o zamówieniu na obsługę prawną Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/16/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-13
Termin składania ofert:
2018-12-19

Konkurs ofert

KONKURS OFERT NA KONSERWACJĘ I NAPRAWĘ URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/9p/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-12
Termin składania ofert:
2018-12-21

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/18/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-11
Termin składania ofert:
2018-12-17

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych i wykonanie plakietek informacyjnych w ramach promocji realizowanego projektu p.n. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” nr POIS.09.01.00-00-0359/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/17p/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-10
Termin składania ofert:
2018-12-13

Konkurs ofert

Dostawa sprzętu informatycznego i biurowego na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/52/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-07
Termin składania ofert:
2018-12-17

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa pieczywa i drożdży piekarniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/17/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-05
Termin składania ofert:
2018-12-10

Konkurs ofert

Dostawa sprzętu informatycznego i biurowego na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/15/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-04
Termin składania ofert:
2018-12-10

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych i wykonanie plakietek informacyjnych w ramach promocji realizowanego projektu p.n. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” nr POIS.09.01.00-00-0359/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/51/2018
Data ogłoszenia:
2018-12-04
Termin składania ofert:
2018-12-18

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego realizowane w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/50/2018
Data ogłoszenia:
2018-11-30
Termin składania ofert:
2018-12-10

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/49/2018
Data ogłoszenia:
2018-11-30
Termin składania ofert:
2018-12-10

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa

Opracowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/41/2018
Data ogłoszenia:
2018-11-28
Termin składania ofert:
2018-12-10

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa surowców spożywczych na potrzeby Działu Żywienia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/47/2018
Data ogłoszenia:
2018-11-16
Termin składania ofert:
2018-11-26

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa asortymentu do wykonywania hemodiafiltracji żylno - żylnej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/48/2018
Data ogłoszenia:
2018-11-15
Termin składania ofert:
2018-11-23

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego realizowane w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/11p/2018
Data ogłoszenia:
2018-11-13
Termin składania ofert:
2018-11-23

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego realizowane w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/46/2018
Data ogłoszenia:
2018-11-06
Termin składania ofert:
2018-11-20

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/45/2018
Data ogłoszenia:
2018-10-22
Termin składania ofert:
2018-11-06

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa testów do weryfikacji Borrelia metodą Western blot, podłoża do posiewu krwi wraz z najmem analizatora, podłoża do hodowli materiałów skąpoprątkowych wraz z najmem analizatora oraz testy kasetkowe na potrzeby Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej