Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

dotyczące funkcjonowania Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Szpitala

mogą być wnoszone ustnie do Dyrekcji Szpitala w godzinach pracy

oraz pisemnie, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.

 

Zarządzenie dotyczące organizacji przyjmowania, rozpatrywania  i załatwiania skarg i wniosków

dostępne jest poniżej w formie załącznika

 

Załączniki