Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Zaproszenie na bezpłatne badanie kolonoskopowe

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zaprasza wszystkie osoby spełniające kryteria włączenia do przesiewowych, bezpłatnych badań kolonoskopowych (finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia) w ramach Programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

 

Celem programu jest wykrywanie raka jelita grubego we wczesnym stadium zaawansowania, co przyczyni się do obniżenia zachorowalność na ww. raka oraz zwiększy szanse skutecznej terapii przeciwnowotworowej

 

Program realizowany jest w systemie mieszanym, tj.:

  1. badanie na zaproszenie (wysyłane centralnie):
  • osoby, które otrzymają imienne zaproszenie na badanie kolonoskopowe;
  1. badanie bez zaproszenia:
  • osoby zakwalifikowane do badania przez lekarzy POZ;
  • osoby, które samodzielnie zgłoszą się do ośrodka i spełnią kryteria włączenia do ww programu profilaktycznego.

Kryteria włączenia bez zaproszenia:

  • osoby w wieku 50 - 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego w zakresie obciążeń onkologicznych;
  • osoby w wieku 40-49, które mają krewnego pierwszego stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego (rodzice, dzieci, rodzeństwo);
  • osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej)
  • osoby w wieku 20-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej-FAP (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej).

Do badania nie kwalifikują się osoby, które miały wykonywaną kolonoskopię (diagnostyczną lub profilaktyczną) w przeciągu ostatnich 10 lat.

Profilaktyczne badania kolonoskopowe są wykonywane bez skierowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Al. Piłsudskiego 11, I-piętro budynku A (przy Oddziale Intensywnej Terapii), po uprzednim kontakcie telefonicznym z Punktem Rejestracji w godz. 10.00 – 14.00 pod nr telefonu 86 47 33 246, celem uzyskania pakietu niezbędnych informacji i zaleceń warunkujących realizację badania.