Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni Kierownika Sekcji Płac.

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży poszukuje kandydata do zatrudnienia w Dziale Służb Pracowniczych na stanowisku Kierownika Sekcji Płac.

 

Telefon kontaktowy 86 47 33 312

 

Oferty pracy należy składać pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl

 

 

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

 

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY –KIEROWNIK SEKCJI PŁAC”.