Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Grafika logo.png

Projekt:"Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży"

       Szpital Wojewódzki im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży  realizuje projekt WND-RPPD.05.01.00-20-0555/19  

 pn: „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży  ”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

     Zakres projekt  obejmuje wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł energii na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego  w Łomży polegających na montażu 5 sztuk oddzielnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szpitala : Zwierzętarni-Oddział Dziennego Pobytu  ,Stacji Trafo, Kotłowni ze spalarnią , Magazynie intendenta ,Warsztatach i Magazynach ( na każdym budynku po  39,68 kWp) łączna moc instalacji fotowoltaicznej –  198,40 kWp.

   W ramach powyższego projektu zostanie również zainstalowana  pompa powietrzna o mocy 217 kW na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Wartość projektu -  1 595 699,86 PLN

Dofinansowanie  z UE  -1 165 480,28 PLN

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021

Załączniki