Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Grafika dostepnosc_1.png

Projekt pn. Dostępność, szansą na rozwój

Projekt pn. „Dostępność, szansą na rozwój Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” realizowany w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Załączniki