Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY- ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI (KOLPOSKOPIA).

Szpital Wojewódzki w Łomży zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne – kolposkopię (dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia) w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap pogłębionej diagnostyki.

Badanie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Na badanie należy zgłosić się doPoradni Ginekologiczno–Położniczej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży [parter, pokój nr 33], ze skierowaniem z etapu podstawowego programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz dowodem osobistym.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu: 86 47 33 361.
Zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Profilaktyki Rak Szyjki Macicy, gdyż rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania w populacji kobiet nowotworem. Jest jednym z tych nowotworów złośliwych, których można uniknąć bądź skutecznie wyleczyć, wykonując okresowe badania profilaktyczne. Badania profilaktyczne – cytologia i ewentualnie kolposkopia wykonywane w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy, mają na celu zdiagnozowanie u kobiet zmian przedrakowych bądź raka we wczesnym okresie zaawansowania. W przypadku stwierdzenia zmian o charakterze dysplastycznym, w celu weryfikacji wstępnego rozpoznania wykonuje się badanie kolposkopowe z celowanym pobraniem wycinków do badania histopatologicznego.

Informujemy, że w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – etap pogłębionej diagnostyki oferujemy dla zgłaszającej się pacjentki do Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży:
1. wykonanie badania kolposkopowego;
2. w przypadku zaistnienia wskazań do weryfikacji uzyskanego obrazu kolposkopowego- pobranie celowanych wycinków do badania histopatologicznego;
3. badanie histopatologiczne pobranego w wyniku biopsji materiału;
4. postawienie rozpoznania na podstawie przeprowadzonych badań;
5. podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania diagnostyczno- leczniczego,
( skierowanie do leczenia lub określenie terminu kolejnego badania cytologicznego);
6. w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego – wystawienie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego- DILO, w celu realizacji „diagnostyki pogłębionej z zakresu nowotworów macicy”.