Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Praca: Robotnik Gospodarczy - Sprzątaczka

Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni osobę na stanowisko: Robotnik gospodarczy- sprzątaczka

Wykształcenie:

- minimum podstawowe

 

Inne wymagania:

 - umiejętność radzenia sobie ze stresem

 - rzetelność, sumienność, fachowość     

 - życzliwość

 - systematyczność

 - odpowiedzialność

 - umiejętność współpracy i komunikowania,

 - mile widziane orzeczenie o st. niepełnosprawności

 

Umiejętności:

- organizowania pracy własnej,

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 11 listopada 2022r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – ROBOTNIK GOSPODARCZY- SPRZĄTACZKA ".