Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Praca: Robotnik Gospodarczy - Sprzątaczka

Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni 2 osoby na stanowisko Robotnik Gospodarczy - Sprzątaczka.

Wykształcenie:

- minimum podstawowe

 

Inne wymagania:

- umiejętność radzenia sobie ze stresem

- rzetelność, sumienność, fachowość     

- życzliwość

- systematyczność

- odpowiedzialność

- umiejętność współpracy i komunikowania,

- mile widziane orzeczenie o st. niepełnosprawności

 

Umiejętności:

- organizowania pracy własnej,

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 4 września 2022r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – ROBOTNIK GOSPODARCZY- SPRZĄTACZKA ".